Gợi ý cách tính giá điện cao nhất 2890 đồng / kWh

Theo dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện của Chính phủ, giá bán lẻ điện sinh hoạt tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá điện bình quân (hiện hành là 1.864,44 đồng / kWh). Khi cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giá bán điện bình quân thì cũng đồng thời điều chỉnh giá bán điện. -Kết luận được hai phương án giá điện gồm 5 bậc và giá điện. Khách hàng có thể lựa chọn sử dụng sinh hoạt phí 5 bậc hoặc giá điện bán lẻ duy nhất. Thời gian tối thiểu để khách hàng chuyển đổi từ bán lẻ điện 5 bậc sang điện đơn giá (và ngược lại) là một năm (12 kỳ tính cước).

Bộ Công Thương cũng đưa ra hai phương án định giá. Ở phương án 1, mức thuế suất thấp nhất đối với nâng cấp năm bậc bằng 90% giá điện bình quân từ 0-100 kWh và cao nhất bằng 274% giá điện bình quân. KWh là 701 hoặc cao hơn. Giá bán điện bằng 145% giá bán điện bình quân, tức là xấp xỉ 2.703 đồng / kWh (chưa bao gồm VAT). 0-100 kWh% giá điện bình quân, 185% giá điện bình quân cao nhất từ ​​701 kWh trở lên. Điện một giá chiếm 155% giá bán lẻ điện bình quân, tức là xấp xỉ 2.890 đồng / kWh, chưa bao gồm VAT.

Người đứng đầu Bộ Công Thương trước đó đã chia sẻ với VnExpress rằng giá điện “có khả năng cao hơn giá điện bình quân hiện nay là 1.864,44 đồng / kWh). Theo các chuyên gia, giá của một phương án giá điện sẽ thấp hơn 2.000 đồng một kilowatt giờ. Ông Trần Viết Ngãi đề nghị, nếu là giá điện thì nên tính theo bậc 4 của giá điện cố định hiện hành là 2282 đồng / kWh, hoặc bình quân 6 bậc hiện nay là khoảng 2154 đồng / kWh. — Cũng theo đề án tương tự, Bộ Công Thương cũng đưa ra phương án giá bán lẻ điện sinh hoạt theo quy mô, chia thành 5 giai đoạn:

Đề án ra quyết định vẫn giữ nguyên quy định. Gia đình nghèo, gia đình chính trị sẽ được hỗ trợ tiền điện. Do đó, tính theo mức đầu tiên của giá bán lẻ điện, hộ nghèo vẫn được hưởng mức tương đương 30 kWh / tháng. Các hộ gia đình chính sách xã hội sử dụng điện dưới 50 kw / tháng sẽ được nhận hóa đơn tiền điện tương đương 30 kw / giờ đối với người thuộc tầng lớp sinh sống. Để hỗ trợ tiền điện cho các gia đình nghèo, kinh phí của các gia đình chính trị từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Tại cuộc họp báo chính phủ tuần trước, Du Tanghai, Thứ trưởng Bộ Công Thương, cho biết cơ quan này sẽ tiến hành tham vấn và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xây dựng biểu giá bán lẻ điện mới trong quý 3 năm nay, và dự kiến ​​bắt đầu Đầu năm 2021, giá điện bán lẻ mới sẽ được thiết lập.

* Giá là giá bán lẻ điện bình quân hiện hành ước tính khoảng 1.864,44 đồng / kWh, chưa bao gồm VAT

Anh Minh


    Trả lời