Giá điện sản xuất và điện thương phẩm thay đổi như thế nào?

Ngoài đề xuất cách tính giá điện bán lẻ mới, trong dự thảo quyết định cơ cấu giá điện bán lẻ, Bộ Công Thương cũng đàm phán cách tính giá điện (đối với hộ sản xuất và khách hàng hành chính) không bao gồm nhà ở. Và mỏ đá). – Phương án 1: Tách biệt sản xuất và khách hàng thương mại.

Trong đó, giá bán điện trong ngành sản xuất (bao gồm cả các công ty lưu trú du lịch và logistics) được tính theo giá bán lẻ bình quân, thường chia cho cấp điện áp (dưới 1 kV, 1-35 kV, 35-200 kV và> 220 kV) và áp dụng theo thời gian cao điểm (thường là giá trị trung bình thấp hơn). Trong trường hợp này, công suất cao nhất đối với cấp điện áp thấp dưới 1 kV, giá phát điện là giá bán lẻ bình quân 167%. Đối với giờ thấp điểm có cấp điện áp từ 220 kV trở lên, giá bán lẻ bình quân p thấp nhất là 51%. Theo giá bán lẻ bình quân hiện hành là 1.864,44 đồng / kWh, giá phát điện ước tính cao nhất khoảng 3.114 đồng / kWh; giá thấp nhất là 951 đồng / kWh.

* Giá bán lẻ bình quân là 1.864,44 đồng Ước tính / kWh – Giá bán điện thương phẩm cao nhất bằng 73% giá bán lẻ điện bình quân. * Trong giờ thấp điểm (trên 1 kV) của các nguồn cung cấp điện trung thế và cao thế, trong giờ cao điểm (hạ thế (đến 1 kV), giá bán lẻ bình quân cao nhất là 246%).

* Căn cứ vào giá ước tính bình quân, giá bán lẻ là 1.864,44 đồng / kWh

Phương án 2 của Bộ Công Thương khuyến nghị nên gộp chung khâu phát điện, quản lý và kinh doanh điện vào nhóm khách hàng sử dụng điện ngoài gia đình. Ở phương án này, giá bán điện sản xuất kinh doanh thấp nhất bằng 51% giá bán lẻ điện bình quân và cao nhất là 169% giá bán lẻ điện bình quân.

Nhưng nhược điểm là nhóm chi phí phát điện của máy phát điện. Sẽ tăng 5% so với giá hiện tại. Nếu áp dụng phương án này, đơn vị điện lực sẽ phải thay thế bảng đồng hồ cao thấp (3 bảng giá) trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, vì theo quy định của Bộ Công Thương, đối tượng hiện là tổ hợp sản xuất kinh doanh và quản lý đối với nhà nước. Việc sử dụng bên ngoài sẽ giảm chênh lệch giữa giá điện bán lẻ cho các nhóm khách hàng này; đơn giản hóa và giảm sai sót về giá điện. Ngoài ra, khách hàng thương mại có thể giảm 35% chi phí mua điện so với giá hiện hành.

Tuy nhiên, khi nói về cơ cấu giá điện của ngành phát điện và thương mại, các nhà phân tích cho rằng, cơ cấu giá điện của dự án vẫn chưa vượt qua được mức giá điện trọn đời. Điện năng cao hơn giá điện sản xuất và thương mại, trong khi điện sinh hoạt chỉ chiếm 30% tổng lượng điện sản xuất. Do đó, sẽ khó khuyến khích các công ty sản xuất áp dụng công nghệ mới để đảm bảo môi trường và tiết kiệm điện năng.

Dự thảo giá bán lẻ điện đã được Bộ Công Thương đàm phán trong tháng này. 8. Hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Dự kiến, giá điện bán lẻ mới sẽ được thực hiện vào đầu năm 2021. -Anh Minh


    Trả lời