Thư giãn các điều kiện và cho phép người nước ngoài mua nhà để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài

Thủ tướng vừa ký nghị quyết về hướng dẫn nâng cao hiệu quả thu hút vốn nước ngoài, sử dụng và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do đó, trong quý IV năm nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đệ trình lên chính phủ danh sách các hệ thống thông tin quốc gia liên quan đến đầu tư nước ngoài và danh sách các dự án cần đầu tư cải thiện. Hiệu quả quản lý – Về lâu dài, chính độ phân giải là mục tiêu của việc lựa chọn các dự án chất lượng cao, giá trị gia tăng cao và sử dụng công nghệ hiện đại. Tăng sức hấp dẫn của các dự án quy mô lớn, các sản phẩm cạnh tranh, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các công ty đa quốc gia và khuyến khích các dự án công nghiệp chuyển dần từ chuyển đổi sang sản xuất. .

Do đó, chính phủ sẽ sửa đổi chính sách tài khóa và cải thiện các tiêu chuẩn để xem xét ưu đãi đầu tư cho các dự án hỗ trợ công nghiệp có giá trị gia tăng cao, sử dụng nhiều vật liệu và chuyển giao từ các dự án quốc gia. Công nghệ tiên tiến …; điều chỉnh các tiêu chuẩn phân cấp đầu tư nhất định và cấp giấy chứng nhận đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư nước ngoài.

Ngoài ra, cơ quan thực hiện sẽ bổ sung các quy định về đất đai và nhà ở để giảm bớt sự khác biệt giữa trong nước và trong nước. Nhà đầu tư nước ngoài mua đất. Các cơ quan quản lý đã kiên quyết thu hồi các khu vực được phân bổ cho các công ty không được sử dụng cho đấu giá hoặc sử dụng không hiệu quả, và các khu vực được bán đấu giá hoặc phân bổ cho các nhà đầu tư tiềm năng để sử dụng và sử dụng chúng hiệu quả hơn. – Đồng thời, chính phủ sẽ xem xét mở rộng các loại người nước ngoài sở hữu bất động sản, điều kiện thư giãn và đơn giản hóa các thủ tục mua và sở hữu các tổ chức và căn hộ riêng lẻ. Nước ngoài cho phép nhà đầu tư nước ngoài mua căn hộ và nhà ở phù hợp với giai đoạn dự án Việt Nam tại Việt Nam.

Để thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp hỗ trợ, chính phủ sẽ nghiên cứu ngày càng nhiều ưu đãi, cũng đủ để thu hút các dự án trong danh sách được phê duyệt là các dự án sử dụng nguyên liệu thị trường nội địa và nguyên liệu thô. Thường xuyên xem xét và phân loại các dự án đầu tư nước ngoài, đặc biệt chú ý đến các dự án thuộc các nhóm lớn, chiếm diện tích đất lớn, các dự án bị đe dọa bởi ô nhiễm môi trường, các dự án tiêu thụ năng lượng, các dự án nhạy cảm khác … Cung cấp các giải pháp phù hợp cho các dự án khó khăn. Nếu anh ta tìm thấy vi phạm, anh ta có thể thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của nhà đầu tư.

Trong tháng 8 năm 2013, cả nước đã tính toán gần 15.200 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng nguồn vốn. Ghi nhận hơn 220 tỷ đô la Mỹ.

Huyền Thu


    Trả lời