Khi giá thuê của Covid-19 giảm, việc kinh doanh gặp khó khăn

Theo Quyết định số 22/2020 vừa ban hành, các công ty, gia đình, cá nhân bị buộc tạm ngừng sản xuất, kinh doanh từ 15 ngày trở lên do Covid-19 sẽ được 15 công ty, gia đình, cá nhân đang cho nhà nước thuê đất. Chiết khấu% cuối năm. Việc giảm tiền thuê đất sẽ không bao gồm tiền thuê đất chưa trả và tiền lãi quá hạn (nếu có) của các năm trước. Đây là một sáng kiến ​​của chính phủ nhằm hỗ trợ những người gặp khó khăn do Covid-19 do Nghị quyết 84/2020.

Quy định này cũng áp dụng đối với người thuê đất tham gia nhiều hoạt động thương mại khác. Giữa các thửa đất với nhau nhưng chỉ được dừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với đất hoặc thửa đất đang trực tiếp cho nhà nước thuê.

Để được giảm tiền thuê đất, công ty, người dân đề nghị giảm chi phí thuê đất năm 2020 (văn bản đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, bản sao quyết định cho thuê đất của cơ quan nhà nước hoặc bản sao hợp đồng thuê đất) gửi cơ quan thuế, khu kinh tế. Hoặc do ban giám đốc Khu công nghệ cao đề xuất. Cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định mức giảm sau 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị và ra quyết định giảm tiền thuê đất. Mức giảm sẽ được tính vào kỳ sau, năm sau hoặc cơ quan quản lý sẽ bồi thường, hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định.

Anh Minh


    Trả lời