Khuyến nghị tăng cường trách nhiệm của Facebook và Google thông qua quảng cáo trực tuyến

Đây là nội dung Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 181 quy định chi tiết Luật Quảng cáo.

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định số 181/2013 có những quy định cơ bản về quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định này không có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt, xem xét nội dung quảng cáo trước khi phát sóng và nộp thuế cho các sản phẩm quảng cáo tại Việt Nam. Đồng thời, vẫn còn thiếu các hành vi vi phạm, chế tài xử lý chưa đủ sức ngăn chặn, thực tiễn điều này không khả thi.

Do đó, Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định rõ ràng. Hiểu rõ hơn về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, chẳng hạn như Facebook và Google. Đặc biệt, các đơn vị này cần chủ động thanh tra, kiểm tra sản phẩm để tránh vi phạm luật quảng cáo và nộp thuế theo quy định.

Đồng thời, nhà cung cấp dịch vụ nên ngăn chặn và xóa thông tin giả mạo. Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền. Đối với nhà quảng cáo tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm báo cáo sản phẩm quảng cáo khi ký hợp đồng trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ. Nhà quảng cáo có quyền yêu cầu nhà cung cấp của mình xóa các sản phẩm quảng cáo có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, các nhà cung cấp và đại lý quảng cáo phải báo cáo hoạt động của mình với Bộ Thông tin và Truyền thông mỗi năm một lần, hoặc Bộ cũng tuyên bố rằng quảng cáo trực tuyến chiếm một tỷ trọng lớn trong tổng đầu tư quảng cáo của Việt Nam. Trong số đó, các công ty và cá nhân chủ yếu sử dụng dịch vụ của Goolge và Facebook, chiếm 70% tổng giao dịch toàn thị trường.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều lỗ hổng trong các dịch vụ quảng cáo Facebook do Google cung cấp tại miền Nam Việt Nam. Vào tháng 9 năm ngoái, 15 công ty lớn trong nước đã ngừng các chiến dịch quảng cáo trên YouTube (nền tảng chia sẻ video của Google) vì bị đăng kèm các video có nội dung phản động. Các quy định mà các công ty muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ. Trên thực tế, chỉ có khoảng 45% doanh thu quảng cáo của Google, trong khi 30% của Facebook đến từ công ty dịch vụ quảng cáo của Việt Nam, và phần còn lại được ký kết trực tiếp.


    Trả lời