Xin trả lại gần 6,4 nghìn tỷ đồng đầu tư công

Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến thông tin chi đầu tư công năm 2020. Đây là lần thứ hai Chính phủ tổ chức cuộc họp kể từ tháng 7 để đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về chi đầu tư công. Đầu tư công. Kế hoạch vốn được chuyển sang nơi khác, tổng trị giá 6,338 tỷ USD. Trong đó, vốn nhà nước là 341,6 tỷ đồng và vốn nước ngoài gần 5.996,5 tỷ đồng. Lý do là “không cần sử dụng”. Cơ quan này cho biết trong một văn bản trước đây gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính rằng Thủ tướng Chính phủ đã giao 3,638 tỷ đồng vốn cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2020. Người nước ngoài, nhưng nhu cầu sử dụng thực tế. Dự án chỉ 1.830 tỷ đồng. Do đó, Bộ đã ban hành ba văn bản yêu cầu điều chuyển số vốn chưa sử dụng còn lại.

Ngoài ra, có 8 bộ, ủy trong danh sách đề nghị thoái vốn, cơ quan trung ương gồm Văn phòng Trung ương Đảng. , Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Huale, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp. – Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội, Vinh 9 địa bàn Phước, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.Cần T cũng xin chuyển phương án chuyển nhượng cho đơn vị khác. – Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được đề xuất hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2020 của 7 bộ, cơ quan trung ương và 31 vùng, với tổng vốn là 13,509 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương hiện có kế hoạch phân bổ vốn ngân sách trong năm nay, nhưng hơn một nửa trong số đó cung cấp 100% kế hoạch kinh phí chi tiết cho dự án. Phần còn lại mới bố trí 90% kế hoạch đầu tư chi tiết của dự án.

Tính đến cuối tháng 7, tổng vốn đầu tư chi tiết của các dự án đủ điều kiện khoảng 455,491 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch đầu tư của Thủ tướng Chính phủ ( 477573 tỷ đồng) .

Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong thanh toán vốn đầu tư công. Ảnh: VGP

Nguồn vốn đầu tư công lũy ​​kế đến hết tháng 7 đạt 193.040 tỷ đồng, đạt 40,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm vốn giao các năm trước). Ước tính đến hết tháng 8, con số này sẽ tăng lên 22.176,8 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch. Có 5 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ chi vượt 60%. Tuy nhiên, có 29 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ chi dưới 35%, trong đó có 15 bộ, cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ chi dưới 15%. — Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chi đầu tư công là chủ trương quan trọng mà các bộ, chi cục, địa phương phải quán triệt. Toàn bộ hệ thống chính trị phải can thiệp để thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu này.

Người đứng đầu chính phủ cũng đặt câu hỏi về tiến độ cấp vốn cho các dự án xây dựng lớn như Kế hoạch Mục tiêu Quốc gia, Kế hoạch Xây dựng Vùng nông thôn Mới, Đường cao tốc Bắc Nam và Trường Long. Sân bay quốc tế Chiang Mai-đường cao tốc My Shun Na-Can T … – Thủ tướng Nguyễn Tấn Phúc, người nhắc lại quyết tâm hoàn vốn 630 nghìn tỷ đồng trong năm nay, cho biết sẽ họp hàng tháng để rà soát, đôn đốc các bộ phân bổ vốn. Chi nhánh và khu vực.

“Không thể nói là chưa làm được. Có tiền mà không tiêu được. Chính phủ kiên quyết có chế tài để quản lý những lĩnh vực không bố trí được hết vốn đầu tư công”, Bộ trưởng nói. Thủ tướng Chính phủ đã thanh toán 15% yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương “tận tâm, rút ​​kinh nghiệm để rà soát, điều chỉnh và thanh toán hết số vốn đầu tư còn lại kể từ năm 2020 khoảng 3,5 nghìn tỷ euro. -” .— – Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, phải chi kịp thời, chi lớn nhưng phải bảo đảm chất lượng, phải chống tham nhũng, tiêu cực, không để xảy ra tình trạng thất thoát, lãng phí, không công, bỏ quy trình kỹ thuật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các dự án đã hoàn thành, đồng chí đề nghị đẩy nhanh công tác quyết toán, không để chậm tiến độ. Năm đó. Đối với các công trình xây dựng mới, cần khẩn trương lập thiết kế, dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu và thi công sớm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ giám sát, kiểm tra, trọng tâm giám sát những khó khăn vướng mắc là xử lý những cán bộ, tổ chức làm việc chậm, kémCực .

Anh Minh


    Trả lời