So sánh hóa đơn tiền điện trong 5 bước khi tính giá

Bộ Công Thương đưa ra hai phương pháp tính giá điện. Tùy chọn 1 là tỷ lệ 5 bước. Phương án 2 là khách hàng có thể lựa chọn áp dụng mức 5 bậc hoặc tính theo giá điện đơn lẻ.

Nếu tính theo giá, khách hàng phải trả tiền điện bằng kWh từ 1,45 đến 1,55 lần giá điện bán lẻ bình quân hiện hành (1.864,44 đồng một kWh), dao động từ 2.703 đến 2.890 đồng một kWh, không Đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Dưới đây là bảng so sánh tiền điện khách hàng phải trả cho từng phương án. Phương án 2A: Khách hàng có thể chọn cách tính theo 5 bậc hoặc một mức giá-2.703 đồng / kWh .—— 270.300– 369.200

540.600

896.200

1.081.200

1.892.100 — -2,302,000

2,162,400

2,812,900 — -2,432,700

3,323,800

3,834,700

2,973,300

4,345,600

3,513,900

Trong trường hợp này Khi sử dụng “Điện năng sử dụng hàng tháng trên 700 kWh”, người dùng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ việc lựa chọn đơn giá điện. Nếu bạn sử dụng dưới mức này, tiền điện từng bước sẽ thấp hơn.

Tình huống 2B: Khách hàng có thể chọn cách tính 5 bậc hoặc tính theo giá-2.890 đồng / kWh. .600

2.312.000

2.482.100

2.601.000

3.173.100

3.179.000

3.864.100

3.757 .000

Đơn giá 2890đ / KWh (bằng 155% giá điện bình quân), người dùng cao hơn 1100 kWh chọn giá điện.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn-Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam thực hiện phương án giá điện chỉ 5 bậc thì hiện nay có khoảng 20,1 triệu hộ tiêu thụ điện dưới 200 kWh / tháng và 301-400 kWh / tháng. Giữ nguyên hoặc giảm khoảng 12.000đ mỗi tháng. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng 201-300 kWh hoặc 401 kWh trở lên mỗi tháng, bạn cần phải trả 4000-99000 đồng mỗi tháng.

Theo biểu giá 6 bậc hiện nay, hầu hết khách hàng sử dụng dưới 600 kWh (97,36% tổng chi phí), do đó, việc áp dụng giá điện 5 bước sẽ giảm khoảng 2.800 đồng xuống còn 12.800 đồng. Nếu bạn sử dụng 300 kWh mỗi tháng, bạn phải trả khoảng 7.100 đồng. Xuất khẩu. Theo Quyết định số 648/2019 của Bộ Công Thương. Ngoài ra, đề xuất không nhận được sự ủng hộ của hầu hết các cơ quan ban ngành của Chính phủ.

Theo tính toán, nếu tính giá điện bằng giá sinh hoạt bình quân 1.864,44 đồng / kWh thì khách hàng tiêu thụ dưới 200 kWh (tương đương 18,7 triệu khách hàng) sẽ phải trả mức phí hàng tháng từ 19.000 đồng. Còn 39,000 VNĐ. Chi phí vận hành bình quân không đổi đòi hỏi phải tăng giá bán lẻ xuống dưới 700 kWh / tháng, điều này sẽ có lợi cho khách hàng tiêu thụ lượng điện lớn nhưng ảnh hưởng đến trung bình 98% người sử dụng điện khác (đặc biệt là các hộ gia đình thu nhập thấp). Việc lãnh đạo nhóm sử dụng một giá điện duy nhất cho tất cả người dùng sẽ không khuyến khích việc sử dụng điện tiết kiệm chi phí.

Cơ cấu giá điện mới được Bộ Công Thương đàm phán vào tháng 8 và sẽ được hoàn thiện và thực hiện sau đó. Nó đã được trình lên Thủ tướng Chính phủ để xem xét và quyết định rằng nó sẽ được áp dụng vào đầu năm 2021.


    Trả lời