Bộ trưởng Bộ Tài chính: Không tăng thuế VAT, nghiên cứu thêm về thuế tài sản

Trong một cuộc họp thảo luận vào sáng 26/5, Quốc hội đã báo cáo trước Quốc hội rằng Bộ trưởng Bộ Tài chính, ông Đinh Tiandong, nói rằng sau khi nhận được ý kiến ​​của các doanh nghiệp, cá nhân và chuyên gia, cơ quan này đã quyết định không tăng thuế. VAT tăng lên mức 12% dự kiến, nhưng vẫn ở mức 10%. Thay vào đó, Bộ Tài chính sẽ tổ chức lại hàng hóa và dịch vụ với mức thuế lần lượt là 0% và 5%, để đảm bảo sự công bằng và hạn chế các chính sách an sinh xã hội được đưa vào chính sách tài khóa, từ đó vô hiệu hóa. Trước đó, trong đề xuất được đưa ra vào giữa năm 2017, bộ tài chính hy vọng sẽ tăng thuế suất thuế giá trị gia tăng từ 5% lên 6% hàng hóa và dịch vụ chịu thuế, từ đầu năm 2019, nhóm dự án dịch vụ thuế sẽ tăng từ 10% lên 12%.

Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ảnh: Quốc hội – Theo các nhà phân tích, đề xuất này không được thiết kế để bảo vệ người thu nhập thấp. Bùi Trinh cho biết: “Giảm thuế thu nhập nhà nước, nhưng tăng các loại thuế khác đối với người tiêu dùng, như thuế giá trị gia tăng (VAT), là một hình thức” đứng về phía người giàu, đẩy gánh nặng thuế của toàn dân lên “. Trong cuộc thảo luận, thuế tài sản đã được đề cập và Bộ trưởng Bộ Tài chính tuyên bố rằng Bộ Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu nội dung này sau khi nhận được ý kiến ​​từ các cơ quan chính phủ. Ông nói rằng Đạo luật thuế tài sản được công bố gần đây đã làm rõ mục tiêu của thuế tài sản. Tuy nhiên, “Đây chỉ là mục tiêu thứ yếu.” Dong Jianhua nói: “Mục đích của thuế tài sản là thiết lập công bằng xã hội, đảm bảo sự minh bạch và chống tham nhũng. “Theo dự thảo Luật Thuế tài sản, sau khi thu thập ý kiến, Bộ Tài chính đã đề xuất đánh thuế đối với nhà chung cư, đất thổ cư, đất xây dựng trên đất chung và đất thương mại trị giá 700 triệu đồng, với mức thuế 0,4% mỗi năm (giá trị lớn hơn (700 triệu đồng) Bộ Tài chính nhận được đề xuất trái với ý kiến ​​này. Theo đề xuất, ngưỡng chịu thuế hơn 700 triệu đồng sẽ gây ra sự bất bình đẳng giữa người thu nhập thấp và người giàu .

Về thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt, Dong Jianhua cho biết, Bộ Tài chính sẽ tiến hành nghiên cứu và sửa đổi theo nhu cầu bảo vệ môi trường và định hướng tiêu dùng để mở rộng đối tượng, mở rộng cơ sở thuế và điều chỉnh mức thuế phù hợp. -Anh Minh


    Trả lời