Fu Jia Securities thay thế chủ tịch

Fuja Securities Co., Ltd. (PGSC) vừa công bố thay đổi quản lý. Kết quả là từ ngày 17/12, bà Trần Dương Ngọc Thảo kế nhiệm ông Nguyễn Quang Trung giữ chức vụ Chủ tịch Chứng khoán Phú Gia (2010-2015). Ngày 19/11, bà Trần Dương Ngọc Thảo cũng được bổ nhiệm. Thay Lưu Đức Khánh làm thành viên hội đồng quản trị.

Theo MD&A 6 tháng, ông Nguyễn Quang Trung sở hữu hơn 7 triệu cổ phiếu Phú Gia, tương đương 45,61% vốn cổ phần. Vị đó. Ông Lưu Đức Khánh sở hữu 421.000 cổ phiếu, tỷ lệ tham gia 2,72% của Phú Gia. Bà Thân Dương Ngọc Thảo tên không qua kiểm điểm MD&A 6 tháng tại Phú Gia. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đã được kiểm toán, tổng vốn của Phú Gia là 347 tỷ đồng. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn hơn 232 tỷ đô la Mỹ gấp đôi vốn chủ sở hữu (gần 115 tỷ đồng).

Trong vòng 6 tháng, doanh thu của Fujia đã vượt 16 tỷ, trong đó gần 12 tỷ đến từ thu nhập khác và 2,75 tỷ từ kinh doanh môi giới chứng khoán. Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động vượt quá 25 tỷ đồng, khiến Fujah’s lãi gộp 9 tỷ đồng trong 6 tháng. Đồng thời, khoản lỗ sau thuế sau 6 tháng xấp xỉ 11,8 tỷ USD, gấp gần 5,5 lần 6 tháng đầu năm 2011.


    Trả lời