Sức hấp dẫn của đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giảm hơn 60%

Theo số liệu của Cục Thống kê, từ đầu năm đến 20/2, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút được 630,3 triệu USD, chỉ bằng 38,1% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó, 99 dự án được phê duyệt mới với số vốn đăng ký đang xây dựng lên tới 532 triệu USD, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm ngoái. 31 lần vốn chủ sở hữu bổ sung của các dự án được phê duyệt trong những năm trước là 98,3 triệu đô la. Trong hai tháng đầu năm nay, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước tính đạt 1,05 tỷ USD, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2012.

Hai tháng đầu năm nay, lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Khi vào Việt Nam, vốn cổ phần là 409 triệu đô la Mỹ, chiếm 64,9%. Lĩnh vực y tế và trợ giúp xã hội đạt 80 triệu USD, tăng 12,7%; hoạt động bất động sản đạt 50,2 triệu USD, chiếm 8%; các ngành còn lại đạt 91,1 triệu USD, chiếm 14,4%. -Trong vòng hai tháng, 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được phê duyệt mới. Trong đó, Đồng Nai có vốn đăng ký lớn nhất, với 208,3 triệu USD, chiếm 39,2%. Tiếp theo là Hải Phòng với 117,6 triệu USD, tương đương 22,1%. Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh cũng có vốn đăng ký lần lượt là 67,3 triệu USD và 51,8 triệu USD.

Trong số 20 quốc gia và khu vực có dự án đầu tư mới, Nhật Bản là nhà đầu tư. Vốn đầu tư là 228,3 triệu đô la Mỹ, chiếm 42,9%; tiếp đến là Đài Loan, giá trị nhập khẩu là 80,4 triệu đô la Mỹ, chiếm 15,1% … – Ngọc Tuyền


    Trả lời