Điều chỉnh bội chi phát hành trái phiếu chính phủ

Thông tin trên được đưa ra trong nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8. Do đó, tại kỳ họp Quốc hội tới, Chính phủ sẽ trình phương án phát hành thêm trái phiếu để phục vụ các dự án đầu tư. Trái phiếu Chính phủ từ năm 2012 đến 2015, nhưng thiếu vốn, thiếu vốn đầu tư cho hiện đại hóa, mở rộng Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Tây Nguyên). Chính phủ cũng đã đưa ra yêu cầu này trong Kỳ họp thứ năm của Quốc hội khóa XIII. Phát biểu tại phòng họp, Phó Thủ tướng Ngô Vạn Ninh cho biết sẽ trình Quốc hội xem xét, xem xét phát hành thêm 58 nghìn tỷ đồng trái phiếu để thực hiện các dự án trên Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh. Ông cũng cho rằng chính phủ đã “tính toán kỹ lưỡng” tác động của việc phát hành trái phiếu đối với nợ công.

Theo báo cáo của chính phủ, thâm hụt ngân sách năm 2013 ước tính là 4,8%. GDP là mục tiêu Quốc hội đề ra. Năm 2014, nếu không xem xét phát hành thêm trái phiếu, mục tiêu bội chi sẽ xấp xỉ 220.000 đến 23.000 tỷ đồng, chiếm 4,8% GDP. Tuy nhiên, khi quyết định huy động thêm vốn để đầu tư vào các dự án giao thông, chi đầu tư phát triển sẽ tăng lên, dẫn đến thâm hụt ngân sách tăng. Do đó, để chấp thuận việc phát hành thêm trái phiếu, Chính phủ sẽ phải trình một mức lãi suất vượt mức hợp lý và chứng minh rằng điều đó sẽ không ảnh hưởng đến an ninh nợ công.

Tính đến cuối năm 2012, nợ của khu vực công Việt Nam đã lên tới 55,5% GDP, theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (Vũ Văn Ninh), trong khi giới hạn an toàn theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế là 60% GDP. Tại cuộc họp tháng 8, chính phủ cũng kêu gọi Ngân hàng Negara tiếp tục kiểm soát lãi suất và giữ mức lạm phát trong mục tiêu lạm phát khoảng 7%, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng đạt mục tiêu đã đề ra (12%), tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên. Xử lý nợ khó thu, kiểm soát chặt chẽ và ổn định tỷ giá thị trường tiền tệ, thị trường vàng.

Chính phủ cũng đồng ý không trình dự án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả của các doanh nghiệp công” lên Hội nghị Trung ương lần thứ tám (Phần 11). Nguyên nhân là do việc thực hiện nghị định về sở hữu và phân cấp quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn sở hữu nhà nước mới thực hiện được 8 tháng nên cần phải tiến hành đánh giá. Xét về hiệu lực và hiệu quả quản lý.

Trong tám tháng đầu năm nay, tỷ lệ lạm phát của đất nước tiếp tục giảm xuống còn 3,53%, và dự báo tháng 9 là 4, là 4,5%. Trong ba tháng cuối năm, Chính phủ ước tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) có thể tăng hơn so với đầu năm do giá điện, than, dầu đầu vào tăng và nhu cầu tăng khi mở cửa. Mới. Tuy nhiên, trong bối cảnh tổng cầu yếu và tăng trưởng tín dụng yếu, lạm phát dự báo năm 2013 được giới hạn trong khoảng 7%, thấp hơn mục tiêu đã đề ra là 8%. Dự báo 8 tháng đầu năm (ước tính 9 tháng đầu năm và cả năm 2013) tình hình kinh tế thế giới và trong nước, một số chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2014 là tổng sản phẩm trong nước (GDP). So với năm 2013 đã tăng khoảng 5,8%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%.


    Trả lời