Xin trả lại gần 6,4 nghìn tỷ đồng đầu tư công

Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ chủ trì Hội nghị thông tin trực tuyến về tình hình chi đầu tư công năm 2020. Đây là cuộc họp thứ hai do Chính phủ tổ chức kể từ tháng 7 nhằm đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đầu tư công năm 2020. . Kế hoạch vốn được chuyển đi nơi khác, tổng cộng là 6,338 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, vốn trong nước là 341,6 tỷ đồng và vốn nước ngoài là 5996,5 tỷ đồng. Lý do là “không cần sử dụng”. Cơ quan này cho biết trong một văn bản trước đó gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính rằng Thủ tướng Chính phủ đã giao 3.638 tỷ đồng vốn đầu tư nước ngoài cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2020, nhưng nhu cầu thực tế cho dự án chỉ là 1.830 tỷ đồng. Do đó, Bộ đã ban hành ba văn bản yêu cầu điều chuyển số vốn chưa sử dụng còn lại.

Ngoài ra, có 8 bộ, ủy trong danh sách đề nghị thoái vốn, cơ quan trung ương gồm Văn phòng Trung ương Đảng. , Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Huale, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước doanh nghiệp .—— Lào Cai, Thái Nguyên, Hà Nội, Vinh 9 địa bàn Phước, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và TP.Cần T cũng xin chuyển phương án chuyển nhượng cho đơn vị khác. – Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được đề xuất hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2020 của 7 bộ, cơ quan trung ương và 31 vùng, với tổng vốn là 13,509 tỷ đồng. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương hiện có kế hoạch phân bổ vốn ngân sách trong năm nay, nhưng hơn một nửa trong số đó cung cấp 100% kế hoạch kinh phí chi tiết cho dự án. Phần còn lại mới bố trí 90% kế hoạch đầu tư chi tiết của dự án.

Tính đến cuối tháng 7, tổng vốn đầu tư chi tiết của các dự án đủ điều kiện khoảng 455,491 tỷ đồng, đạt hơn 95% kế hoạch đầu tư của Thủ tướng Chính phủ ( 477573 tỷ đồng) .

Ngày 21/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp đôn đốc, tháo gỡ khó khăn trong thanh toán vốn đầu tư công. Ảnh: VGP

Lũy kế chi quỹ đầu tư công đến cuối tháng 7 đạt 193.040 tỷ đồng, đạt 40,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm tăng vốn các năm trước). Ước tính đến hết tháng 8, con số này sẽ tăng lên 22.176,8 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch. Có 5 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ chi vượt 60%. Tuy nhiên, có 29 bộ, cơ quan trung ương và 6 địa phương có tỷ lệ chi dưới 35%, trong đó có 15 bộ, cơ quan trung ương và một địa phương có tỷ lệ chi dưới 15%. — Tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc chi đầu tư công là chủ trương quan trọng mà các bộ, chi cục, địa phương cần quán triệt. Toàn bộ hệ thống chính trị phải can thiệp để thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu này.

Người đứng đầu chính phủ cũng đặt câu hỏi về tiến độ cấp vốn cho các dự án xây dựng lớn như Kế hoạch Mục tiêu Quốc gia, Kế hoạch Xây dựng Vùng nông thôn Mới, Xa lộ Bắc Nam và Hành lang dài. Sân bay quốc tế Chiang Mai-Mỹ Huệ-Cần T …- Nhắc lại quyết tâm dốc hết sức lực năm nay, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có số vốn 63 tỷ đồng và cho biết sẽ họp hàng tháng. Rà soát, đôn đốc các khoản chi của các Bộ, ngành, khu vực.

“Không làm được thì làm, có tiền mà tiêu cũng không được. Chính phủ kiên quyết xử phạt những đơn vị không bố trí được hết vốn đầu tư công”, Bộ trưởng nói. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương và chính quyền địa phương “nhất trí, rút ​​kinh nghiệm, rà soát, điều chỉnh, thanh toán hết số vốn đầu tư còn lại kể từ năm 2020 khoảng 3.500 tỷ đồng” – Thủ tướng cũng chỉ rõ, g) Việc chi kịp thời, chi lớn nhưng phải đảm bảo chất lượng, chống tham nhũng, tiêu cực; không để xảy ra tình trạng chi lớn, trả lại cho người khác, không làm, bỏ quy trình kỹ thuật, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các dự án đã hoàn thành, đồng chí đề nghị đẩy nhanh công tác quyết toán, không để chậm tiến độ. Năm đó. Trong một dự án xây dựng mới, việc lập thiết kế và dự toán, phê duyệt, lựa chọn nhà thầu và thi công sớm là rất cần thiết.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ giám sát, kiểm tra, trọng tâm giám sát những khó khăn vướng mắc là xử lý những cán bộ, tổ chức làm việc chậm, kémCực .

Anh Minh


    Trả lời