Phó Thủ tướng: “Việt Nam không chủ trương phá giá”

Phó Thủ tướng Vương Đình Huế giải thích trước Quốc hội khi kết thúc hội thảo kinh tế xã hội tổ chức vào ngày 27/10 rằng chính phủ có hệ thống coi ổn định kinh tế vĩ mô là ưu tiên hàng đầu và sẽ củng cố nền kinh tế. Nền tảng kinh tế vĩ mô và tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống ngân hàng trước những biến động kinh tế.

Tuy nhiên, do mức độ mở cửa kinh tế cao, dưới tình hình toàn cầu đầy biến động, GDP cao tới 200%. Nói chung, như chính sách lãi suất của Fed, việc tăng giá đồng đô la sẽ gây áp lực lên quản lý vĩ mô của chính phủ. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huế nhấn mạnh: “Chính phủ chưa bao giờ chủ trương khấu hao tiền tệ để hỗ trợ xuất khẩu. Chính phủ chưa có biện pháp nào để giảm lạm phát.” -Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng. Ảnh: Võ Hải

Vương Đình Huế, Phó Thủ tướng, đã xem xét hiệu quả kinh tế của giai đoạn vừa qua và cho biết, trong ba năm qua, chất lượng tăng trưởng kinh tế đã trải qua những thay đổi tích cực và quan trọng. Điều quan trọng là con đường chính xác.

Trong ba ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, sự tăng trưởng là rõ ràng. Đặc biệt, ngành công nghiệp dần phụ thuộc vào ngành khai thác, đặc biệt là dầu thô và than. Phát triển công nghiệp chế biến và sản xuất. Trọng tâm của tăng trưởng là thị trường trong nước, không chỉ đầu tư và phát triển.

Sự gia tăng năng suất lao động vượt quá mục tiêu 5% trong giai đoạn hiện tại. ICOR tốt nhất giảm từ 6,91 xuống 6,32. Phó Thủ tướng nói: “Chất lượng tăng trưởng đã được cải thiện, nhưng nếu không được tăng cường, một số yếu tố sẽ không tiếp tục.” Ngoài ra, chất lượng của các tổ chức, cơ sở hạ tầng, xã hội, nguồn nhân lực … vẫn còn hạn chế. Phó Thủ tướng thừa nhận ý kiến ​​của Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh Ruan Tianen rằng năng suất lao động Việt Nam vẫn còn yếu, và đồng ý với các chỉ số đổi mới, công nghệ và quản trị. Thúc đẩy tăng trưởng năng suất vẫn chủ yếu phụ thuộc vào vốn đầu tư, phần lớn đến từ các khu vực có đầu tư nước ngoài.

Giải pháp khắc phục của ông Huế nhấn mạnh rằng chính phủ sẽ khuyến khích tái cơ cấu. Cơ cấu kinh tế thúc đẩy mô hình tăng trưởng. Cụ thể hơn, Thủ tướng đã lãnh đạo kế hoạch quốc gia tăng năng suất lao động và tăng năng suất thông qua các yếu tố thị trường. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế, thay đổi chế độ tăng trưởng và phát triển thị trường nội bộ. Đồng thời, mong muốn thúc đẩy nền kinh tế tư nhân, thu hút có chọn lọc đầu tư trực tiếp nước ngoài, công nghệ cao, quản trị tốt và tiếp xúc với các công ty nhà nước.

“Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu sứ mệnh của mình.” Phó Thủ tướng Huế.

Trước khi một số đại biểu lo lắng về việc tăng nợ công, Phó Thủ tướng một lần nữa nhấn mạnh rằng cơ cấu nợ quốc gia bao gồm nợ công và các khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Tăng nhanh, nhưng thực tế tỷ lệ nợ công đang giảm. “


    Trả lời