Ngừng bổ sung kế hoạch cho các dự án điện gió

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho biết trong văn bản gửi Phó Thống đốc Huang Guowu rằng sẽ dừng việc xem xét và bổ sung các dự án điện gió trong phiên bản sửa đổi của quy hoạch. Năng lượng VII. Kế hoạch quyền lực thứ tám của Bộ đang được hoàn thiện và trình lên thủ tướng vào tháng 10.

Đồng thời, Bộ cũng khuyến nghị tất cả các tỉnh, thành phố thống kê đầy đủ các dự án điện gió đang triển khai. Nghiên cứu và học tập. Triển khai, kế hoạch trình Bộ trước ngày 9/10.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công Thương đã nhận được yêu cầu điều tra, xây dựng đề án và bổ sung các quy định. Việc lập quy hoạch các dự án điện gió (trên bờ, gần bờ, xa bờ) công suất 50.000 MW, đặc biệt từ tháng 3 đến tháng 6, Bộ Công Thương đề xuất hoàn thiện quy hoạch 7.000 MW điện gió và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Do đó, tổng công suất điện gió quy hoạch đến năm 2025 là 11.800 MW, trong đó 4.800 MW sẽ được phê duyệt trước ngày 1/1/2019, tương ứng với việc tính toán năng lượng gió được hưởng thuế suất ưu đãi FIT. -Theo Quyết định số 39 về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió, giá mua điện trên bờ là 8,5 cent / kilowatt giờ (tương đương năm 1927 đồng), giá điện ngoài khơi là 9 cent / kilowatt giờ (tương đương 2223 đồng Việt Nam). Shield) Đối với các dự án đang triển khai trước ngày 1/11/2021, các dự án điện gió từ khi triển khai đến khi hoàn thành và đưa vào vận hành thường mất từ ​​2 đến 3 năm, trong khi thời gian để được hưởng các ưu đãi FIT chỉ là 13 tháng. Chúng tôi biết rằng Thủ tướng Chính phủ sẽ sớm được phép gia hạn biểu giá ưu đãi đối với các dự án điện gió đến cuối năm 2023. Sau đó, cơ chế đấu thầu và đấu giá cạnh tranh sẽ được thông qua. Tuy nhiên, Điện lực Việt Nam cho biết không khuyến nghị mở rộng cơ chế giá để đảm bảo năng lực vận chuyển của các dự án năng lượng này. Đồng thời, cũng đã chuẩn bị cơ chế đấu thầu để nâng cao năng lực cạnh tranh, hạ giá mua dự án.

Đức Minh


    Trả lời