Khi chủ sở hữu thoát ra, công nhân có thể nhận được hỗ trợ ngân sách

Bối cảnh của đề xuất này là nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong tám tháng đầu năm nay. Nhiều công ty đã giải tán và ngừng hoạt động. Trong trường hợp này, trong nhiều trường hợp, các chủ sở hữu đã trốn khỏi Hoa Kỳ. Khiến họ không trả được nợ, dẫn đến vấn đề tài chính. Bộ Tài chính đã khuyến nghị chính phủ chỉ định người lao động và Bộ Chiến tranh, Người khuyết tật và Xã hội xây dựng chính sách hỗ trợ. Đối với tình huống trên. Trước đây, một chính sách hỗ trợ tương tự đã được áp dụng vào năm 2009, theo đó ngân sách địa phương sẽ được ứng trước để trả lương do người lao động. Điều này dựa trên quyết định của Thủ tướng Chính phủ và không có hiệu lực cho đến năm 2009. Do đó, để có cơ sở pháp lý lâu dài để sử dụng ngân sách hỗ trợ công việc, Bộ Tài chính cho rằng cần phải thiết lập một cơ chế cụ thể để hỗ trợ đó.

Minh Minh


    Trả lời