Hàng loạt lãnh đạo Sacombank không nắm giữ cổ phiếu STB

Theo báo cáo quản trị của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tongtian (Sacombank, mã STB), Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Fan Fufu hiện không sở hữu cổ phiếu nào tại ngân hàng, đồng thời người nhà ông cũng không sở hữu cổ phiếu STB nào. Tương tự, ông Chiusiu Deng và gia đình cũng không sở hữu cổ phiếu nào tại ngân hàng.

Cổ đông chính của Sacco là Ngân hàng Xuất nhập khẩu sở hữu 9,73% cổ phần.

Ngoài ra, một số lãnh đạo cấp cao khác của Sako Bank không nắm giữ cổ phiếu STB còn có Giám đốc điều hành gồm ông Bùi Văn Dũng, bà Nguyễn Thị Lệ An, ông Nguyễn Bá Trí và ông Huỳnh Thanh Giang, kế toán trưởng. . Gia đình của các lãnh đạo này cũng không mua cổ phần tại Ngân hàng Sako. Là 115.000. Cổ phần, tương đương 0,01% vốn cổ phần. Thành viên gia đình ông Trầm Bê có nhiều cổ phiếu STB nhất là ông Trầm Trọng Ngân, với 48 triệu cổ phiếu, tương đương 4,47% vốn Sacombank. Các con gái của ông Trầm Bê là Trầm Thuyết Kiều và Trầm Khải Hòa cũng sở hữu gần 24 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ sở hữu 2,23%.

Năm ngoái, nhiều cổ đông cũng đã thoái hết vốn. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng chủ yếu tập trung vào các công ty có liên quan đến gia đình cựu chủ tịch Tang Wanqing, chẳng hạn như Sản xuất và Thương mại Thành Thành Công (bán 22 triệu cổ phiếu), Bourbon Tây Ninh (bán 7,5 triệu cổ phiếu), Đường Ninh Hòa (5,16 triệu cổ phiếu bán), Đường Biển Hồ (bán 1,44 triệu cổ phiếu), Địa ốc Saigon Tongtian (bán 17,3 triệu cổ phiếu). Hiện cổ đông lớn nhất của Sako Bank là Ngân hàng Xuất nhập khẩu sở hữu 9,73% cổ phần.


    Trả lời