Cựu CEO của Habubank, Phó Giám đốc điều hành của SHB

Cô Bùi Thị Mai.

Ngân hàng Hà Nội Hà Nội (SHB) đã công bố quyết định của hội đồng quản trị bổ nhiệm phó giám đốc điều hành. Do đó, SHB đã bổ nhiệm bà Bùi Thị Mai, cựu tổng giám đốc của Habubank, làm phó tổng giám đốc của SHB từ ngày 15 tháng 9, với thời gian đề cử là 6 tháng. Cô Mai sinh năm 1962 và có bằng thạc sĩ kinh tế.

Bà Pei Ximai từng là phó chủ tịch và tổng giám đốc của hội đồng quản trị của Habubank. Habubank hiện đã sáp nhập với SHB. Bà Mai đã gia nhập ngân hàng Habu từ năm 1995 với tư cách là kế toán trưởng, phó tổng giám đốc và phó chủ tịch hội đồng quản trị. Từ năm 2002, cô giữ chức tổng giám đốc, trực tiếp quản lý tất cả các hoạt động kinh doanh của ngân hàng.


    Trả lời