Đại dịch “ăn mòn” một nửa lợi nhuận của doanh nghiệp nhà nước

Theo báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vốn Trung Quốc của các doanh nghiệp do Chính phủ trình Quốc hội, do ảnh hưởng của Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có thể không đạt chỉ tiêu lợi nhuận hàng năm. Năm 2020. Điều này đã được chấp thuận bởi văn phòng đại diện.

Dữ liệu tổng hợp từ 55 công ty và các công ty chính thức cho thấy tổng doanh thu năm nay dự kiến ​​vượt 1,3 tỷ đô la Mỹ. Đồng Việt Nam giảm gần 10% so với năm 2019. Do đó, lợi nhuận trước thuế dự kiến ​​sẽ giảm hơn 45% xuống còn 78 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo của Chính phủ cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp nhà nước đang tham gia góp vốn nhà nước, 6 tháng đầu năm nay thua lỗ nặng và dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn sẽ ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước năm nay và sau này. Sáu tháng đầu năm nay, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam lỗ hơn nghìn tỷ đồng và dự kiến ​​quý III tiếp tục lỗ hơn 500 tỷ đồng (năm 2019 lỗ 1.595 tỷ đồng). Tổng công ty xăng dầu Việt Nam lỗ xấp xỉ 220 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm nay. Ngoài ra, Vietnam Airlines ước tính đến năm 2020 sẽ lỗ từ 15.000 đến 1.600 tỷ đồng, đến năm 2024 mới lỗ. — Trong giai đoạn 2016-2018, hầu hết các doanh nghiệp nhà nước đều có lãi. Tuy nhiên, năm 2018 vẫn thua lỗ và lỗ lũy kế. Điển hình nhất là khoản lỗ lũy kế của các công ty viễn thông toàn cầu năm 2018 vượt quá 5 nghìn tỷ đồng, Tổng công ty Hóa chất Việt Nam lỗ hơn 2,5 nghìn tỷ đồng, Công ty Cà phê Việt Nam lỗ 556 tỷ đồng, tổng số lỗ của Công ty 15. Đối với 745 tỷ đồng, Tổng công ty Xây dựng Tràng Sơn (54,5 tỷ đồng); Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô (14,6 tỷ đồng) … – Đánh giá giai đoạn 2016-2018, Bộ Tài chính ước tính có vốn nhà nước Công ty cổ phần là một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. So với các loại khác thì hiệu quả tốt hơn. Vì vậy, việc tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước đã là chủ trương được Chính phủ chủ trương từ nhiều năm nay.


    Trả lời