Gần một triệu lao động Việt Nam đang thất nghiệp

Báo cáo về kết quả khảo sát lực lượng lao động năm 2012 do hai cơ quan công bố vào chiều ngày 18/12 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp trong 9 tháng năm 2012 là 2,17% và tỷ lệ thất nghiệp là 2,98%. Trong cùng kỳ năm 2011, hai con số này lần lượt là 2,18% và 3,15%. – Liên quan đến các số liệu cụ thể, thống kê cho thấy hiện có 984.000 người thất nghiệp và 1,36 triệu người trong cả nước. Người thiếu việc làm. Cụ thể, tình trạng thiếu việc làm ở khu vực nông thôn là 1,1 triệu người, cao hơn nhiều so với khu vực thành thị (246.000). Thất nghiệp ở thành thị là 494.000, và thất nghiệp ở nông thôn là 459.000. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị cao hơn 3,53% so với 1,55% ở khu vực nông thôn.

Lý do thất nghiệp được đưa ra bởi cơ quan khảo sát, bởi vì nền kinh tế chưa tạo ra đủ cơ hội việc làm cho người thất nghiệp mới và cũ. Trong ba quý vừa qua, 1,1 triệu người khác đã được tuyển dụng, nhưng trong giai đoạn này, lực lượng lao động của Việt Nam đã tăng lên cùng một lượng.

Tỷ lệ thất nghiệp nông thôn ở thành phố cao hơn. Ảnh: Hoàng Hà

Trong 9 tháng qua, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trẻ từ 15 đến 24 tuổi cũng rất cao, chiếm 46,8% tổng tỷ lệ thất nghiệp, chiếm 38,1% ở thành thị. Ở nông thôn là 56,2%.

Theo khu vực, quốc gia có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất năm 2012 là Thành phố Hồ Chí Minh, ở mức 3,92%. Tiếp theo là đồng bằng sông Cửu Long, bờ biển trung tâm phía bắc và bờ biển miền trung, chiếm 2,21%. Tỷ lệ này ở Hà Nội là 2,15%. Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất là 0,77% ở miền bắc miền trung và miền núi.

Về tỷ lệ thiếu việc làm, quốc gia đứng đầu là đồng bằng sông Cửu Long, ở mức 4,6%. Con số này ở Hà Nội là 0,98%. Tỷ lệ thiếu việc làm thấp nhất là 0,54% tại thành phố Hồ Chí Minh.

Lực lượng lao động trong khu vực nước ngoài và nhà nước có xu hướng giảm dần trong quý 2012 (từ quý 1 đến quý 3 giảm 3%) 25 xu xu). Ngược lại, khu vực phi nhà nước, bao gồm người tự làm chủ, doanh nghiệp 100%, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã, đã tăng lên. -Báo cáo cũng cho thấy bất bình đẳng giới vẫn tồn tại trong các vấn đề công việc và việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp của phụ nữ là 2,5%, trong khi đối với nam giới là 1,7%. Đối với những người trẻ từ 15 đến 24 tuổi, tìm kiếm việc làm cũng là một vấn đề lớn, bởi vì nhóm này chiếm 47% tổng số người thất nghiệp … Nhận xét chung về người lao động Việt Nam Thu nhập, bà Phan Thị Minh Hiền) Cục trưởng Cục Lao động Cục Thống kê Quốc gia cho biết, trong điều kiện kinh tế khó khăn, nhiều công nhân có ít sự lựa chọn. Kết quả là, họ chấp nhận thu nhập thấp và thu nhập không ổn định làm việc không chính thức.

Gyorgy Sziraczki, Giám đốc ILO Việt Nam, cho biết: “Cần nhiều nguồn lực hơn để giải quyết nó. Nền kinh tế phi chính thức có vấn đề. Do đó, một số công việc liên quan đến năng suất thấp, thiếu bảo trợ xã hội và thu nhập thấp – Tổng cục trưởng Cục Thống kê Ông Du Tuque, kể từ năm 2013, Cục Thống kê sẽ soạn thảo và xuất bản các báo cáo hàng quý để thực hiện khảo sát lao động với sự giúp đỡ của ILO. Do đó, việc khảo sát và báo cáo thẻ sẽ được thực hiện theo phương pháp và phương pháp tiêu chuẩn quốc tế .

Ngọc Tuyền


    Trả lời