FPT hạ mục tiêu kinh doanh năm 2012

Hội đồng quản trị FPT đã họp để thảo luận về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012. Tập đoàn FPT vừa công bố điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2012. Theo kế hoạch điều chỉnh, thu nhập sẽ đạt 26.072 tỷ đồng, tăng 0,4% so với năm 2011 (kế hoạch thu nhập ban đầu là 31,3 nghìn tỷ euro). Lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh dự kiến ​​sẽ đạt 2.547 tỷ đồng, tăng 1,8% so với năm 2011 (kế hoạch lợi nhuận trước thuế ban đầu là 3 nghìn tỷ đồng). Thu nhập trên mỗi cổ phiếu phải đạt 6,17 nghìn tỷ đồng. Theo FPT, thuộc nhóm Nhóm khó khăn và đòi hỏi nhiều nỗ lực của thị trường, kế hoạch điều chỉnh mức EPS nói trên là khá cao.

Môi trường kinh tế khó khăn là lý do cho kế hoạch điều chỉnh của FPT. GDP trong sáu tháng đầu năm đã tăng 4,38% so với mục tiêu 6-6,5% được đặt ra từ đầu năm. Trong một thời gian dài, lạm phát và lãi suất vẫn ở mức cao, dẫn đến nhu cầu trong nước giảm mạnh, kinh tế trì trệ và các hoạt động kinh doanh khó khăn.

Theo FPT, các chỉ số kinh tế vĩ mô tháng 7 trong nửa cuối năm 2012 không có dấu hiệu phục hồi nhanh chóng. Các tổ chức tài chính quốc tế lớn đã tiếp tục hạ dự báo GDP của họ trong năm, hiện đang trung bình khoảng 5%. So với các nhu cầu khác, ngành công nghệ thông tin và viễn thông chịu thiệt hại gấp đôi so với chi tiêu hạn chế.

Trong số các doanh nghiệp quan trọng của FPT, viễn thông hoạt động tốt nhất, với mức tăng 32% trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Trương Đình Anh nhận thấy rằng đội phải cải tổ nhanh chóng để đạt được kết quả kinh doanh tốt hơn.

“Tôi ủng hộ sự cần thiết phải thích ứng nhanh chóng và cải cách ứng dụng, bạn chưa hoàn thành kế hoạch”, ông nói. .

Trương Đình Anh cho biết, FPT sẽ đạt được mục tiêu này vì kế hoạch đã được điều chỉnh theo điều kiện thị trường.

“” Ngoài ra, họ cũng bắt đầu thực hiện định hướng đầu tư kế hoạch kinh doanh năm 2013 chính xác, tập trung vào các lĩnh vực chính, để tạo động lực cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của FPT trong vài năm tới sau khi phục hồi kinh tế. “


    Trả lời