BOT phải dừng hoạt động để tránh tình trạng thu phí điện tử không dừng

Chỉ thị số 39 của Thủ tướng Chính phủ đã công bố rằng việc triển khai hệ thống thu phí điện tử liên tục là nhiệm vụ bắt buộc và cần có sự tham gia của hàng loạt bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ. Đây là hình thức thu phí tự động, các phương tiện giao thông đường bộ khi đến trạm không cần dừng lại để trả phí. -Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT dừng thu phí các dự án sử dụng trạm và chuyển sang đầu thu điện tử không gián đoạn. Yêu cầu đã tồn tại từ năm 2019, nhưng nó thường cần được “cập nhật”. Hồi tháng 6, Bộ GTVT cho biết đang trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh đến đầu năm 2021, tiến độ tổng thể hệ thống thu phí không dừng. Ngày 17/6, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc hệ thống thu phí đang hoạt động và hệ thống đỗ xe điện tử đã được lắp đặt, phải chuyển đổi sang phương thức thu phí mới trước ngày 31/12/2020.

Ngoài ra, chỉ thị số 39 hướng dẫn đơn vị đăng kiểm xe không dừng kiểm tra nhãn thu phí điện tử (thẻ đầu cuối) khi chia sẻ dữ liệu xe để đảm bảo đồng bộ dữ liệu xe. Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ngân hàng Quốc gia và các vấn đề liên quan cũng phải nhanh chóng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, tiếp tục triển khai các dự án đầu tư hệ thống thu phí điện tử. Kết nối đồng bộ, ký kết phụ lục hợp đồng BOT với nhà đầu tư … để bảo đảm phối hợp lợi ích của các bên liên quan.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành tổ chức phân làn riêng để thu phí điện tử không cố định, hướng dẫn các phương tiện qua các trạm thu phí; dữ liệu hình ảnh được trích xuất trên các trạm này để gắn nhãn dữ liệu từ các trạm. Mức phạt các phương tiện.

Các ngân hàng thương mại có trách nhiệm liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản thu phí của chủ xe, đảm bảo tính liên quan của tài khoản và xử lý lãi của chủ xe trên tài khoản liên kết với chủ xe để liên tục thu phí điện tử theo quy định của pháp luật.


    Trả lời