PVC lỗ 1,222 tỷ đồng

Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC-Mã: PVX) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu công ty mẹ. Do đó, quý IV, doanh thu thuần của PVC đã vượt 650 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ năm 2011. Tuy nhiên, chi phí (tài chính, quản lý doanh nghiệp …) lại tăng mạnh khiến La PVC lỗ gần 676 tỷ đồng, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2011.

Năm 2012, doanh thu thuần của PVC vượt 1.430 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2011. Nhưng tương tự với quý IV. , PVC tăng chi các khoản, dẫn đến lỗ hàng năm, PVC gần 1.222 tỷ đồng. Đồng thời, công ty đạt lợi nhuận gần 31 tỷ đồng năm 2011, trong đó tổng tài sản của PVC vượt 105 nghìn tỷ đồng, trong đó 75% là tài sản lưu động. Đồng thời, khoản nợ ngắn hạn của công ty tương đương với tài sản ngắn hạn, đạt gần 7,5 nghìn tỷ đồng. PVC là một trong những công ty kinh doanh đa ngành (sản xuất sản phẩm công nghiệp, xây lắp) của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). ; Bất động sản; kinh doanh và xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ, v.v.). Hiện PVC đang đầu tư vào 14 công ty con với tổng số tiền hơn 2,25 tỷ đồng. Ngoài ra, PVC đã đầu tư hơn 670 tỷ đồng vào 13 công ty liên kết, liên doanh. -PVX là một trong những cổ phiếu có khối lượng giao dịch bình quân cao nhất trên sàn. Trong 10 ngày giao dịch vừa qua, trung bình mỗi ngày PVX có hơn 7 triệu cổ phiếu được giao dịch. Sau hai kỳ trúng thầu, kết phiên ngày 21/2, giá cổ phiếu PVX giảm từ 800 đồng xuống còn 7.500 đồng.


    Trả lời