Xem xét và quản lý hàng tỷ lỗ hổng trong 15 dự án BT và BOT

Báo cáo kiểm toán nhà nước năm 2018 mà cơ quan vừa gửi tới Quốc hội nhấn mạnh các lỗi trong các dự án được thực hiện theo mô hình xây dựng – vận hành – chuyển giao (BOT) và chuyển giao xây dựng (BT). Đặc biệt trong 7 dự án BT, cơ quan kiểm toán quốc gia đề xuất quyết toán tài chính 2.838 tỷ đồng. Đặc biệt, có một dự án có tỷ lệ quản lý tài chính cao tới 29% giá trị được kiểm toán. Đây là dự án đầu tư nhằm xây dựng đường Lê Đức Thơ dẫn đến quận mới (Hà Nội). 396,1 tỷ đồng – Văn phòng Kiểm toán Quốc gia cho biết đã đề xuất rút ngắn thời gian hoàn vốn của 7 trong số 8 dự án xuống 16,2 năm so với kế hoạch tài chính ban đầu và giảm 1,059 tỷ đồng. -BT dự án tại Hà Nội. Ảnh: Ba Đỗ

Ngoài ra, theo kiểm toán quốc gia, có một trạng thái phê duyệt cho một dự án sử dụng vốn hỗ trợ từ trái phiếu quốc gia, không phù hợp với nội dung được sử dụng trong nghị quyết. Cơ quan này cho rằng việc sử dụng thu nhập của trạm thu phí để bổ sung quyền của nhà đầu tư trong quá trình xây dựng dự án là vô lý, thường là dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn. .

Trong số 7 dự án BT được xem xét, cơ quan này ước tính rằng hầu hết các dự án chỉ chỉ định nhà thầu, không có đề xuất của Ủy ban Nhân dân và chọn các nhà đầu tư thiếu khả năng tài chính. Báo cáo kiểm toán đề cập đến việc vi phạm hợp đồng và mất ngân sách quốc gia. Nhìn chung, dự án lũ thủy triều ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đã tính đến biến đổi khí hậu (giai đoạn đầu tiên), dẫn đến thiệt hại ngân sách là 283 tỷ đồng.

Quốc gia cũng chỉ ra rằng việc giao đất cho các nhà đầu tư vi phạm các quy định của Luật Đất đai. Ngoài ra, theo kiểm toán, thời gian giao đất không xác định sẽ dẫn đến việc giao dự án trước khi thực hiện BT, trong khi những người khác đã hoàn thành dự án BT, nhưng chưa giao đất. Khi giao đất cho các dự án LV, việc tính tạm thời thuế sử dụng đất để xác định đếm ngược có thể dễ dàng dẫn đến tổn thất ngân sách.

“Giá đất có thể được tính bằng cách sử dụng phương pháp còn lại để tính chi phí dự trữ. Điều này không hợp lý và thiếu tính hấp dẫn hoặc tính chủ quan, tùy thuộc vào các yếu tố dẫn đến giá đất thấp và không gần với giá thị trường, dẫn đến tổn thất tài sản lớn. -Ngiao Hà


    Trả lời