Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm tra chi nhánh Ngân hàng Xuất nhập khẩu

Văn phòng chính phủ vừa thông qua một tài liệu truyền đạt đề xuất của Phó Thủ tướng Troon King Ping. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Quốc gia chỉ đạo cơ quan thanh tra giám sát. Tuân thủ pháp luật của hai chi nhánh Nha Trang, Ngân hàng Thương mại Hàng hải Việt Nam (Ngân hàng Hàng hải), Khánh Hòa và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Nam (Ngân hàng Xuất nhập khẩu) bằng cách cho vay 4 công ty. Chi nhánh tại Nha Trang được yêu cầu kiểm tra ngân hàng xem có vi phạm liên quan đến cựu giám đốc chi nhánh hay không. Bốn đơn vị làm việc mượn từ Công ty TNHH Quốc Hán, Công ty TNHH Long Thủy, và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Khai Hoàn, Thiên Kim phục vụ hai chi nhánh này. Thủ tướng yêu cầu trưng cầu hợp đồng tín dụng và chữ ký trên hợp đồng thế chấp, nếu có dấu hiệu giả mạo và các tài liệu liên quan. Báo cáo nên được trình lên Thủ tướng trước ngày 1 tháng 12 năm 2017.

Trước đây, bà Trương Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hán đã phàn nàn rằng bà Nguyễn Thị đã vi phạm pháp luật. Thu Khánh, cựu giám đốc của Chi nhánh Eximbank Nha Trang, và một số nhân sự liên quan đến mối quan hệ tín dụng giữa Công ty TNHH Quốc Hán và Chi nhánh Maritimebank Khánh Hòa và Chi nhánh Eximbank Nha Trang.

Năm năm trước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã ban hành một văn bản yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét đơn yêu cầu của Công ty TNHH Quốc Hán. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Ngân hàng Quốc gia chỉ đạo việc kiểm tra cựu Giám đốc Ngân hàng Xuất nhập khẩu Nha Trang và nhiều nhân viên liên quan để lừa đảo bằng cách ký kết hợp đồng tín dụng và thế chấp với Hantime Bank Khánh. Hoa .

Anh Minh


    Trả lời