GDP trong quý đầu tiên tăng 7,38%

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia (OSG-Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố vào sáng ngày 29 tháng 3, GDP trong quý đầu tiên của năm 2018 dự kiến ​​sẽ tăng 7,38% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng trưởng lớn nhất trong quý đầu tiên của thập kỷ qua.

Trong quý này, ngành công nghiệp và xây dựng tăng 9,7%, chiếm mức tăng trưởng chung của GDP, tiếp theo là ngành dịch vụ, tăng 6,7%, chiếm 2,75 điểm phần trăm, nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,05%, đóng góp 0,46 điểm phần trăm.

Về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp chiếm 10,34% và xây dựng chiếm 35%. Ông Nguyễn cho biết, chiếm 26%, dịch vụ chiếm 43,77%, thuế và sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,63%.

Trong quý đầu tiên của năm 2018, tăng trưởng kinh tế đạt 7,38%

tách dữ liệu trong các lĩnh vực khác nhau Lin Zhiqiang- Cục Thống kê, Tổng Giám đốc Cục Công nghiệp và Xây dựng, ngành tăng trưởng 10,08% trong cùng kỳ. Điểm nổi bật của khu vực là tăng trưởng sản xuất và sản xuất mạnh mẽ, tăng 13,56%, mức cao nhất trong 7 năm qua. Sau hai năm liên tiếp sụt giảm, lần đầu tiên ngành khai thác đã đạt mức tăng trưởng dương 0,4%.

Trong ngành dịch vụ, thương mại bán buôn và bán lẻ tăng 7,45% so với cùng kỳ năm ngoái, dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng 7,6%, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tăng 7,72% … sản xuất trong nước trong quý. Về mặt sử dụng tổng giá trị, mức tiêu thụ cuối cùng tăng 7,13% so với cùng kỳ, đóng góp 5,04 điểm phần trăm trong tổng mức tăng trưởng. Trong đó, mức tiêu thụ cuối cùng của dân số tăng 7,15%, tài sản tích lũy là 6,46%. Trong quý đầu tiên, thặng dư thương mại là 1,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó thặng dư thương mại của khu vực trong nước là 6,3 tỷ đô la và công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài (bao gồm cả dầu thô) là 7,6 tỷ đô la Mỹ. .

Ông Minh


    Trả lời