Đại biểu Quốc hội lo ngại Quốc hội sẽ không cho phép quyết định các dự án đầu tư lớn trong nước

Sáng 28/5, Quốc hội tranh luận tại phòng hội thảo về dự thảo sửa đổi Luật Đầu tư công. Theo báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và một số đại biểu đề nghị điều chỉnh các dự án lớn của quốc gia từ 10.000 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Nhưng Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng cần giữ nguyên tiêu chí phân loại dự án như quy định.

“Việc phân cấp đầu tư công về cơ bản ổn định, tiêu chuẩn phân loại dự án quan trọng quốc gia là” Thủ đô “. Mức 1 nghìn tỷ đồng là không có vì theo quy định hiện hành, ngược lại nếu điều chỉnh theo khuyến nghị của Chính phủ , Sẽ gây trở ngại lớn cho việc chuyển giao phân loại và quản lý dự án “, ông Nguyễn Đức Hải – Ủy quyền của Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội của Chủ đầu tư.

Tuy nhiên, báo cáo giải trình bổ sung một phương án khác cho các đại diện tham vấn. Tức là điều chỉnh tiêu chuẩn phân loại. Vốn cho các dự án lớn của quốc gia lên tới 20 nghìn tỷ đồng.

Ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách, cho rằng 10 nghìn tỷ đồng tài trợ cho các dự án lớn của quốc gia là không đủ. Khi chỉ có hai dự án đạt tiêu chuẩn quốc gia quan trọng thì mức này được coi là cao. Ông Hàm cho biết, vốn điều chỉnh tăng lên 20 nghìn tỷ đồng và sẽ không có dự án nào phải trình Quốc hội. Ông Hàm – Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội-Trừ quy mô chi đầu tư hàng năm của ngân sách trung ương đã ở mức rất cao 10 nghìn tỷ đồng, trừ chi bổ sung cho địa phương không quá 80 nghìn tỷ đồng. Ông nói: “Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và tự điều chỉnh để Quốc hội không phải quyết những khoản nào bất hợp lý.” Phân tích của đại biểu Hàm được một số ý kiến ​​đồng tình. một lát sau. Ông Fan Wenxu, Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Pháp luật cho rằng: “Nếu không có vấn đề gì vướng mắc thì không cần điều chỉnh làm phức tạp thêm” – – Ông Trang Nguia (TP.HCM) cũng cho rằng, các ý kiến ​​trình Quốc hội nên Theo dõi các dự án lớn và danh mục đầu tư công của quốc gia để giám sát “cách sử dụng khoản đóng góp thuế của mỗi công dân”.

Trong dự luật sửa đổi, chính phủ đề xuất cho phép chính phủ có quyền quyết định về các danh mục đầu tư quy mô vừa. Các dự án đầu tư công thường xuyên. Đề xuất này đã nhận được nhiều ý kiến ​​khác nhau của các đại biểu Quốc hội.

Ông Ruan Song (He Ting) nói rằng bằng cách hướng dẫn chính phủ xác định danh mục các dự án đầu tư công trong trung hạn như một “phương tiện phân cấp.” Ông Bùi Văn Phương (Ninh Bình) cho rằng luật đầu tư công là “một bước lùi cần cải cách” do có quá nhiều thủ tục hành chính. Ông dẫn lời, sân bay Vân Đăng nhanh chóng do tư nhân đầu tư, do vướng nhiều thủ tục nên các dự án đầu tư công của nhà nước quá chậm. Ông Pan nói: “Cần phân cấp và phân quyền nhiều hơn.” Ngược lại, đa số đại biểu Quốc hội yêu cầu giữ quyền quyết định phân bổ vốn. Các dự án đầu tư công thường xuyên. -Quốc hội thuộc pháp luật. Fan Wenyan, Chủ tịch thường trực của Ủy ban Pháp luật, nói rằng tùy theo quyền quyết định danh mục và mức vốn phân bổ cho Quốc hội hoặc chính phủ, chính phủ có thể không thực hiện từ đầu đến cuối. Ông nói: “Nếu tôi nói ông ấy có lợi hơn cho chính quyền thì tôi không thuyết phục được. Tôi đề nghị tiếp tục giữ chức vụ hiện tại, nhưng quyền hành vẫn thuộc về Quốc hội”

Trong khi đó, bà Vũ Thị Lư Ông Lưu Mai – Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng cho rằng, Quốc hội quyết định danh mục dự án đầu tư công chứng tỏ tính hợp pháp, hợp pháp. “Việc quyết định danh mục dự án là bố trí 2 tỷ đồng đầu tư công trung hạn. Đây là tiền thuế của dân, tất yếu Quốc hội sẽ xem xét nội dung này. Việc phủ quyết quyết định đầu tư công trung hạn”, ông Hoàng Quang Hàm cũng đánh giá. Cho biết rằng việc thay đổi tên của các điểm quyết định của ‘cơ quan quyền lực’, mức vốn trong dự luật sửa đổi là một vấn đề. Tác động không được đánh giá cẩn thận.

Ông nhấn mạnh rằng các quy định hiện hành rất khả thi và linh hoạt. Ông Hàm nhấn mạnh: “Quốc hội đã quyết định danh mục vốn của từng dự án là khả thi, nếu Chính phủ chuẩn bị kỹ lưỡng theo đúng nguyên tắc, chủ trương thì sẽ không mất nhiều thời gian. Để đảm bảo dự án hoàn toàn thực hiện được quyền phân bổ ngân sách trung ương, vì dự án Đó là linh hồn của kế hoạch đầu tư, xem xét kế hoạch đầu tư mà không xem xét dự án, mức vốn của mỗi dự án chỉ là hình thức .—— Giải thích thêm trước những quan điểm khác nhau, ông Ruan Zhidong cũng đồng tình với quyết định danh mục đầu tư của Quốc hội. Nhưng quá trình gần 10.000 dự án đầu tư công trung hạn đang được tiến hànhThực hiện các điều chỉnh và thay đổi. Mỗi lần thay đổi là báo cáo Quốc hội cho ý kiến, ông Đông lo lắng việc này sẽ gây quá tải cho công việc của Quốc hội.

Ví dụ, vòng đời của một dự án cần điều chỉnh 3 lần trong 5 lần, đối với gần 10.000 dự án, việc yêu cầu điều chỉnh là một công việc gian nan. “Đề nghị Chính phủ xem xét một cách nghiêm túc những việc cụ thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án sẽ giúp Quốc hội linh hoạt hơn trong công việc và chức năng của mình. Nguyên tắc quyền lực cao nhất của Quốc hội luôn được đảm bảo”, ông Đông giải thích.-Trong phần tranh luận Cuối cùng, Phó Chủ tịch Quốc hội Feng Guoxian cho rằng vốn đầu tư công là từ ngân sách, cũng là tiền thuế của nhân dân, ông nói: “Nếu là tiền của nhân dân thì cũng phải quan tâm đến một đồng. Vì vậy, Quốc hội quyết định phải biết tiền của nhân dân bỏ vào ví. Nó đâu rồi. Theo ông Hiển, Quốc hội có thể chỉ đạo Ủy ban Thường vụ hoặc Chính phủ giải quyết vấn đề bằng cách ban hành các nghị quyết, nằm trong kế hoạch, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Dự luật Đầu tư công (sửa đổi). Sáng ngày 13 .—— Anh Minh


    Trả lời