Techcom Capital đã mua 3 triệu cổ phiếu NVT

Công ty TNHH Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (NVT) thông báo rằng Techcom Capital Ltd đã mua 3 triệu cổ phiếu NVT trong số 5 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Sau khi giao dịch hoàn tất, số lượng cổ phiếu NVT do Techom Capital nắm giữ đã tăng lên 6 triệu cổ phiếu, chiếm 9,92% vốn cổ phần của Ninh Vân Bay. Thỏa thuận được ký kết vào ngày 7 tháng 12 năm 2012.

Thành viên Hội đồng quản trị của Ninh Vân Bay, và hiện là bà Lê Thị Việt Nga, Giám đốc Techcom Capital.

Mới đây, công ty cổ phần của Ninh Vân Bay đã đồng ý phát hành 30 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài với mức giá 7.500 đồng, cao hơn 50% so với giá thị trường. Nếu chào bán thành công, vốn đăng ký của Vịnh Ninh Vân sẽ được giảm từ 605 tỷ đồng xuống còn 905 tỷ đồng. Doanh thu dự kiến ​​sẽ đạt 225 tỷ đồng. Hoàng Anh Dũng, tổng giám đốc Ninh Vân Bay, cho biết công ty đã hoàn tất tái cơ cấu khoản vay. Do đó, tất cả các khoản vay đã được gia hạn đến cuối năm 2013.


    Trả lời