Do Covid-19, không đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5 năm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Phúc báo cáo trước Quốc hội hôm nay (20/10) rằng dự kiến ​​tăng trưởng kinh tế năm nay và mục tiêu tăng trưởng bình quân 5 năm (2016 – 2020) sẽ không đạt. Do ảnh hưởng mạnh mẽ của Covid-19. Kinh tế dự kiến ​​tăng trưởng 2-3%, thấp hơn mục tiêu 6,8%. Kết quả này có nghĩa là trong giai đoạn 5 năm 2016 – 2020, GDP chỉ tăng bình quân 5,9%, trong khi mục tiêu đề ra là 6,8%. Sáng nay (20/10) “Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016-2020”. Ảnh: Hoàng Phong .

Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người cũng dưới mục tiêu. Mục tiêu đến cuối năm 2020 ước đạt khoảng 2.750 USD, thấp hơn mục tiêu 3.200 – 3.500 USD, trong 9 chỉ tiêu kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 có 6 mục tiêu phù hợp với kế hoạch. , 2 trong số các bàn thắng không được như ý, và 1 bàn đang được tính.

Tuy nhiên, chính phủ cũng đánh giá kết quả năm 2020 là “thành công.”

“Năm sau chúng tôi thực sự đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 4 năm liên tiếp 2016-2019, năm sau sẽ tốt hơn năm trước. Năm 2020, dù ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 nhưng chúng tôi vẫn thành công Phòng, chống và chữa bệnh. ”, Thủ tướng nêu ý kiến. – Mục tiêu tổng thể cho giai đoạn 2021-2025 là “phát triển nhanh và bền vững.” Trong năm đầu tiên, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung thực hiện với “mục tiêu kép”, không chỉ ngăn chặn dịch bệnh mà còn tận dụng tối đa các cơ hội và phục hồi. Công việc khó khăn. Trong vài năm tới, Việt Nam là nước đang phát triển với nền công nghiệp hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

Trong 25 năm từ 2021-20, dự kiến ​​sẽ đạt được 15 mục tiêu chính. Trong đó, tốc độ tăng GDP bình quân khoảng 6,5-7%. Đến năm 2025, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.700-5.000 USD, tỷ trọng kinh tế số đạt khoảng 20% ​​GDP, năng suất lao động bình quân tăng trưởng 6,5% / năm … Mục tiêu thực hiện 5 năm là nền kinh tế Quốc hội đánh giá Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh đồng tình với đánh giá của Chính phủ. Sau 4 năm đầu đạt và vượt nhiều mục tiêu kế hoạch đề ra, sự bùng phát của đại dịch Covid-19 vào năm 2020 và ảnh hưởng của thiên tai đã gây tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện một số chỉ tiêu. Mục tiêu: Trong các khuyến nghị với Chính phủ, Ủy ban Kinh tế cho rằng cần chú trọng hơn đến nguồn nhân lực để thu hút đầu tư vào công nghệ và sản xuất công nghiệp. Ngành công nghiệp Việt Nam còn thiếu các sản phẩm có thương hiệu, năng lực cạnh tranh và bảo hộ nhãn hiệu chưa hiệu quả. Ông Vũ Hồng Thanh cho rằng, tăng trưởng nông nghiệp đã được cải thiện nhưng năng suất vẫn thấp, phân bổ vốn và sức hấp dẫn đầu tư chưa đủ.

Chỉ có thương mại được cải thiện và cơ cấu sở hữu của các hệ thống phân phối bán lẻ hiện đại ngày càng tập trung vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Thanh bình luận: “Kêu gọi chính phủ có trách nhiệm hơn trong việc ứng phó và thực hiện các biện pháp phòng vệ thương mại một cách hiệu quả.”


    Trả lời