Nhóm cố vấn kinh tế của Thủ tướng đã thêm Nguyễn Xuân Thanh

Ông Nguyễn Xuân Thành có 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, thiết kế và thực hiện các chính sách đầu tư và tài chính công. Ngoài công việc giảng dạy tại Đại học Fulbright, ông Thành còn là nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Ash về Quản lý Dân chủ và Đổi mới tại Trường Harvard Kennedy.

Ông Thành có bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Delhi, Massachusetts (Ấn Độ), tiến sĩ kinh tế và tài chính tại Đại học Warwick và bằng thạc sĩ quản lý tại Đại học Harvard. Do đó, trong nhóm cố vấn kinh tế của thủ tướng, Đại học Fulbright có hai thành viên, đó là ông Nguyễn Xuân Thanh và ông Vũ Thành Tự Anh.

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ sung ông Trương Vân. Phước là thành viên chuyên trách của Nhóm Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ. Trước đó, ông Phước là một trong những chuyên gia sớm nhất của Tô. Ông từng là quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Tính đến năm 2017, có 16 thành viên do ông Nguyễn Đức Kiên làm Trưởng nhóm.

Nhóm chuyên gia này hoạt động theo nguyên tắc độc lập, khách quan, có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về chiến lược và thành công. Các kế hoạch, chương trình, chính sách phát triển kinh tế trung hạn và dài hạn; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hàng năm. Hiệu suất và các hành động khắc phục cần thiết. Các thành viên trong nhóm cũng thực hiện các biện pháp đối phó với những biến động của tình hình kinh tế trong và ngoài nước.


    Trả lời