Một nửa công ty ra đời

Bộ Đăng ký Kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa báo cáo tình hình đăng ký doanh nghiệp 4 tháng đầu năm 2018.

Bốn tháng đầu năm nay, cả nước có 41.295 doanh nghiệp. Vốn cổ phần đăng ký mới, với tổng vốn cổ phần là 412 nghìn tỷ đồng, tăng 4,3% về số lượng công ty so với cùng kỳ năm 2017. Vốn cổ phần bình quân của mỗi công ty thành lập mới đạt 10 tỷ đồng, tăng 6,8%.

Riêng tháng 4, có 14.510 công ty thành lập mới với vốn điều lệ 133.500 tỷ đồng, tăng 79,5% so với tháng trước. Tăng 64,5%. -Công ty chủ yếu tập trung đa ngành nghề như bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy (34,2%); xây dựng (13,7%); chế biến, chế tạo (12,3%).

Số lượng công ty đăng ký kinh doanh bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô, xe máy là lớn nhất, nhưng xét về tốc độ tăng trưởng công ty thì so với cùng kỳ năm trước, tỷ trọng của hoạt động kinh doanh bất động sản là cao nhất, 42,5%.

Về vốn chủ sở hữu, vốn đăng ký mới của bất động sản cũng cao nhất. Lên tới 116,75 tỷ đồng, chiếm 28,3% trên tổng số lượt đăng ký.

Nếu tính cả 749 nghìn tỷ đồng và gần 12.200 công ty tăng số công ty luân chuyển, thì tổng vốn kinh tế – xã hội 4 tháng sẽ tăng thêm 1,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong vòng 4 tháng, cả nước cũng đã đăng ký gần 26.300 công ty tạm ngừng hoạt động, trong đó 14.187 công ty đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 12.090 công ty ngừng hoạt động. Đăng ký hoặc chờ giải thể.

Số lượng công ty hoàn tất thủ tục giải thể trong 4 tháng đầu năm nay đạt 4.699 công ty, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, công ty có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng mới chiếm tỷ trọng chính, với gần 4.300 công ty, chiếm 91,4%.


    Trả lời