Nhiều công ty thép ngừng hoạt động

Theo Hiệp hội Sắt thép Việt Nam, tiêu thụ thép trong tháng 2 đã giảm hơn 40% so với tháng 1 và một số công ty thép phải ngừng sản xuất, trong khi những công ty khác giảm sản xuất. Hầu hết các công ty thép chịu lỗ.

Sản lượng thép kết cấu trong tháng 2 ước tính là 260.000 tấn, giảm 770.000 tấn so với tháng trước và 83.000 tấn so với tháng trước.

— Tồn kho các sản phẩm thép thành phẩm là 320.000 tấn, tăng 40.000 tấn so với cùng kỳ năm 2012. Lý do chính cho hàng tồn kho thép lớn là sự đóng băng của thị trường bất động sản. – (Theo Tiến Phong)


    Trả lời