“Tiền ngân hàng có thể biến thành trái phiếu”

Ủy ban Thường vụ Tài chính-Tiến sĩ Bùi Đình Thu, Ủy ban Ngân sách

– Tôi đã xem xét vấn đề này nhiều lần khi so sánh và nghiên cứu tốc độ tăng trưởng huy động vốn và tăng trưởng của cán cân tín dụng ngân hàng. So với năm 2011, huy động vốn tăng 22,7% trong năm 2012, trong khi huy động đồng tăng 28,8% và tiền gửi ngoại tệ giảm 4,5% trong năm 2011, nhưng dư nợ tín dụng chỉ tăng 8,91%. Trong bốn tháng đầu năm nay, lượng tài chính tăng khoảng 5% so với cuối năm, nhưng dư nợ cho vay chỉ tăng 1,41%. Do đó, nếu tiền chưa vào hệ thống ngân hàng và đầu tư vào các kênh khác, thay vì đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế thì tiền sẽ chảy về đâu.

– Tất nhiên, các ngân hàng thương mại sẽ không để lại bất kỳ khoản tiền nào. Để giữ an toàn, họ phải đầu tư vào các kênh khác. Bạn nghĩ sao?

– Nhìn vào phiên đấu giá trái phiếu chính phủ trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (Hà Nội), điều này là rõ ràng. Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính, trong bốn tháng đầu năm nay, Bộ Tài chính đã huy động trái phiếu chính phủ 67,924 tỷ rupiah thông qua đấu giá trên Sàn Giao dịch. Đặc biệt chỉ trong tháng 4, 150.660 tỷ rupiah đã được huy động. Cũng trong bốn tháng đầu năm, Ngân hàng Chính sách xã hội đã huy động được tổng cộng 3,61 nghìn tỷ đồng thông qua đấu thầu, trong khi Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) đã huy động được 1,0345 nghìn tỷ đồng trái phiếu. trạng thái. Thông qua phương pháp này, con số trên cho thấy rằng các quỹ do các ngân hàng thương mại huy động chủ yếu được sử dụng để tham gia đấu thầu mua trái phiếu chính phủ mà không cần đầu tư trực tiếp vào các quỹ. thuộc kinh tế. Tôi nghĩ rằng nếu quỹ này được công ty cho vay với lãi suất hợp lý, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2012 và bốn tháng đầu năm sẽ cao hơn.

– Theo anh, tại sao điều này lại xảy ra?

– Có thể là do các ngân hàng lo lắng rằng nợ xấu sẽ tăng trở lại hoặc một số ngân hàng đã bảo đảm với nhau “không sử dụng vốn huy động để mua trái phiếu chính phủ. Đó là vay hoặc giảm lãi suất cho vay.” Tại cuộc họp Quốc hội lần thứ 5 sắp tới, nhiều người Các thành viên của Quốc hội sẽ yêu cầu Ngân hàng Quốc gia giải thích tình hình.

– Nhưng cho đến tháng Tư, có dấu hiệu nào sẽ đẩy vốn đến một môi trường kinh tế thuận lợi hơn không?

– Nếu trong ba tháng đầu năm nay, dư nợ cho vay hầu như không tăng (chỉ tăng 0,03%), thì đến cuối tháng 4, số dư sẽ tăng 1,41% từ cuối năm 2012. Thực tế này cho thấy tín dụng đã có dấu hiệu tăng trưởng. Bằng cách theo dõi các hoạt động ngân hàng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (60% tổng dư nợ của cả nước), tôi nhận thấy số lượng cho vay sản xuất và thương mại đã tăng lên rất nhiều, do đó vốn đầu tư trực tiếp vào nền kinh tế đã bắt đầu có dấu hiệu thư giãn.

Tuy nhiên, cần phải phân tích sâu xem nó có được quy cho một phần vốn tín dụng ngược hay không. Cụ thể hơn, vào ngày 26 tháng 3, Ngân hàng Quốc gia đã hạ lãi suất cao nhất từ ​​8% mỗi năm xuống còn 7,5% mỗi năm và giảm lãi suất cho nông nghiệp và nông nghiệp xuống còn 9-12%. Làng, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các ngành công nghiệp hỗ trợ, các khoản vay ngắn hạn cho phần còn lại của ngành là 11-15% mỗi năm, và các khoản vay trung và dài hạn là 14,6–17,5% mỗi năm.

Việc sử dụng lãi suất giảm, công ty đang trả nợ theo từng đợt, họ đang vay các khoản vay mới để trả nợ cũ, vì vậy các khoản vay hiện tại đã tăng, nhưng thực tế tiền chưa được đầu tư vào sản xuất và kinh doanh để giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tôi nghĩ chúng ta cũng cần làm rõ vấn đề này. Câu hỏi này .

– Giả sử đã xảy ra đảo ngược nợ, nó cũng tạo điều kiện cho các công ty giảm chi phí lãi vay và giúp hệ thống ngân hàng tăng doanh số cho vay, thưa ông? -Trong một số khía cạnh, đảo ngược nợ cũng có một mặt tích cực, có thể giúp các công ty phải vay tiền với lãi suất cao để tổ chức lại vốn của họ, từ đó đóng góp vào bảng cân đối của ngân hàng hệ thống. Sản phẩm làm sạch. Nhưng mục tiêu chính vẫn là thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đầu tư trực tiếp vào sản xuất và thương mại, hỗ trợ thị trường, thu hút các nguồn tài trợ đầu tư và khuyến khích tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, …. Do đó, nếu xảy ra đảo ngược nợ, không chỉ những mục tiêu này sẽ không đạt được mà còn làm méo mó thị trường tiền điện tử. Có thể tạo ra các khoản vay âm.

Phụ thuộc vào đầu tư


    Trả lời