Thủ tướng: “Sự nhút nhát sẽ không thể hợp nhất”

Sáng ngày 20/12, Thủ tướng Nguyễn Thanh Fuk đã tham dự Diễn đàn quốc tế 2017 về hội nhập kinh tế Việt Nam. Thủ tướng cho biết hội nhập gần đây đã đạt được kết quả tích cực. Năm 2016, xuất khẩu hàng hóa Rice Rice đã được nhân lên 3,5. Mỗi năm, họ lập kỷ lục 400 tỷ đô la Mỹ. IDE đã thu hút được thành công lớn, với khoảng 24.000 dự án với tổng kinh phí hơn 320 tỷ USD, nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA) đã được ký kết, mở ra thị trường mới với khách hàng truyền thống. Tuy nhiên, người đứng đầu chính phủ cũng nhấn mạnh rằng việc tiếp cận là do khả năng cạnh tranh của Việt Nam chưa bắt kịp với hội nhập, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa các công ty có vốn trong nước và nước ngoài. Một số bộ, ngành và địa phương vẫn chưa hoàn hảo trong cách hiểu và hành động hội nhập. – “Hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi quyết tâm chính trị và sáng tạo, và nỗ lực ở tất cả các cấp và sở. Không có quyết tâm, không có hành động cụ thể, không nhiệt tình, chúng tôi sẽ thất bại”, Thủ tướng kêu gọi chính quyền các cấp loại bỏ ngay những trở ngại về thủ tục Và những chi phí không cần thiết. Dành cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng kêu gọi chính quyền các cấp chụp ảnh: VGP

Ông cũng nói rằng trong tình hình phức tạp trong khu vực và thế giới, ý tưởng bảo hộ thương mại đã xuất hiện ở một số nơi. Việt Nam vẫn quyết tâm hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, vì vậy ông đã yêu cầu một ban chỉ đạo liên ngành. Ngoài ra, Bộ Tài chính cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước để tăng cường nghiên cứu, đưa ra khuyến nghị cho chính phủ và đưa ra khuyến nghị cho chính phủ dự đoán, “Đừng để Việt Nam rơi vào tình huống thụ động và bất ngờ.” Hội nhập kinh tế cuối cùng.

Đặc biệt, cần xem xét các thỏa thuận hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các cam kết. Trong “FT ONE”, kêu gọi tất cả các bộ, ngành và người dân địa phương tuân thủ nghiêm ngặt các cam kết quốc tế, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với chính phủ.

“Vấn đề này phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Thủ tướng kiên quyết tuyên bố rằng một số nơi chưa được quan tâm đúng mức và chỉ ra rằng vấn đề này cần được giải quyết. Trong lĩnh vực hội nhập quốc tế, các công ty Việt Nam nên chủ động và thường xuyên tìm kiếm Thông tin về thị trường đối tác và FTA mới sẽ sử dụng Ngoài ra, các công ty trong nước cũng cần cải thiện năng lực quản trị doanh nghiệp, đổi mới phương pháp kinh doanh, đổi mới công nghệ và chủ động ứng phó với rủi ro. – Ông nhận ra và ủng hộ rằng nếu bản thân công ty không có thông tin phù hợp, chính phủ sẽ không Do đó, bất kỳ ý nghĩa nào, các công ty phải hiểu đối thoại pháp lý để đối mặt với các rào cản thương mại mới, đặc biệt là các rào cản hội nhập phi thuế quan. Chủ đề của Diễn đàn Kinh tế và Kinh tế Quốc tế Việt Nam 2017 là “Động lực thúc đẩy thời kỳ phát triển mới” Được tổ chức vào năm 2003, nó đã thu hút hơn 300 đại diện trong nước và quốc tế tham gia. Nền tảng của Việt Nam trong Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong 10 năm (2007 đến 2017). Mười năm gia nhập Sân chơi Thế giới không phải là một chặng đường dài, nhưng Việt Nam Đầy cơ hội và thách thức, việc tăng GDP bình quân đầu người lên hơn 2.000 đô la Mỹ là một trong những thành tựu đáng chú ý. -Ông Minh


    Trả lời