Từ tháng 4, lệ phí trước bạ xe tải tăng

Gần đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019 sửa đổi, bổ sung các quy định về cách tính lệ phí trước bạ và sửa đổi cách tính các loại phí này đối với xe ô tô tải và xe tải.

Do đó, đối với xe ô tô tải 5 chỗ trở xuống Nếu xe được phép chuyên chở dưới 1500 kg, thuế suất lệ phí trước bạ lần đầu sẽ bằng 60% xe du lịch. Khi nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai, thuế suất là 2%, sử dụng thống nhất trên cả nước. Mức phí bảo hiểm cao hơn mức phí bảo hiểm hiện hành.

Cụ thể, lệ phí trước bạ xe van hiện là 2%, ở đây có thể cao gấp 3-4 lần. Chẳng hạn, phí trước bạ đối với xe du lịch là 10% thì đối với xe tải sẽ là 6%, tức là gấp 3 lần mức hiện hành. Nói cách khác, tùy từng dòng xe, số tiền trả thêm sẽ tăng thêm hàng chục triệu đồng.

Xe van Ford.

Theo nghị định tương tự, lệ phí trước bạ ô tô vẫn giữ nguyên. Cao nhất là 10%. Trường hợp căn cứ vào tình hình thực tế của từng địa phương cần áp dụng mức thuế suất cao hơn thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định tăng mức thuế suất nhưng không quá 50% mức quy định chung. . Do đó, mức thuế suất cao nhất áp dụng cho các tỉnh, thành phố là 15%.

Ngoài ra, trong lần thay đổi này sẽ giữ nguyên lệ phí trước bạ đối với rơ moóc, sơ mi rơ moóc … Hiện tại, nó là 2%.

Về cách tính giá lệ phí trước bạ ô tô, xe máy, Nghị định số 20 quy định nguyên tắc giá tài sản bán ra thị trường trong quá trình xây dựng phải đủ. Biểu phí dùng để tính phí cơ quan quản lý. Mỗi loại phí đăng ký mới sẽ được tính.

Đối với ô tô, xe máy không có trong bảng giá và giá chuyển nhượng trên thị trường sẽ tăng hoặc giảm từ 5% trở lên (thay vì 20% so với quy định của xe máy cũ), Tổng cục Thuế tổng kết cuối quý Báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 05 tháng 5 hàng tháng. . Hình thức trả góp là thanh toán một giá (không bao gồm lãi suất trả góp). Giá tài sản mua thông qua việc lập công (tịch thu tài sản) và xử lý tài sản là giá mua tài sản hoặc giá mua tài sản do cơ quan có thẩm quyền xác định theo hình thức chỉ định hoặc niêm yết. Giá đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ, thuế giá trị gia tăng (nếu có).

Anh Minh


    Trả lời