Xuất khẩu đầu tiên vượt quá 20 tỷ USD mỗi tháng

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nguyên liệu đã lập kỷ lục mới trong tháng 10, với doanh thu xấp xỉ 20,3 tỷ USD, thặng dư thương mại cao nhất kể từ đầu năm. Do đó, nó tăng 4,9% so với cùng kỳ năm ngoái, nâng tổng khối lượng xuất khẩu của tháng lên 38,4 tỷ USD. Đây là tháng thứ tư liên tiếp Việt Nam đạt được thặng dư thương mại trong năm nay, trị giá 2,18 tỷ USD.

Hoạt động xuất khẩu trong tháng này bao gồm năm nhóm hàng hóa, trong đó doanh thu hàng dệt vượt quá 1 tỷ USD. May, đánh giày, các sản phẩm và linh kiện điện máy tính, điện thoại, máy móc và thiết bị thuộc nhiều loại và linh kiện khác nhau. Tổng giá trị xuất khẩu của năm loại hàng hóa này đạt 12,33 tỷ USD, trong đó doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 89%.

Trong số đó, chỉ có hàng dệt may chiếm tỷ trọng lớn nhất. Các doanh nghiệp được tài trợ trong nước chiếm tỷ lệ lớn nhất (gần 40%), và bốn loại còn lại chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Doanh nghiệp trong nước tiếp tục duy trì lợi thế xuất khẩu nông, lâm, thủy sản. -Trong 10 tháng đầu năm, giá trị tích lũy của hàng nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Việt Nam vượt 346 tỷ USD, trong đó xuất khẩu và nhập khẩu đạt 174,5 tỷ USD. Đạt tới US $ 172 tỷ. Thặng dư của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài là 20,9 tỷ đô la Mỹ, trong khi thâm hụt của các doanh nghiệp trong nước là gần 18,4 tỷ đô la Mỹ.


    Trả lời