Sau vài năm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bốn chữ “nhưng”

Kế hoạch tái cấu trúc nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 với ba trụ cột chính là tái cấu trúc đầu tư, tập trung vào đầu tư công. Tập trung vào thị trường tài chính của các tổ chức tín dụng và các công ty niêm yết, nâng cao chất lượng của các công ty tư nhân … là một phần của đánh giá hiệu quả tạm thời. Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) sẽ hoàn thiện dự thảo sơ bộ về kết quả tạm thời này để trình lên cơ quan có thẩm quyền. -Theo 16 hướng dẫn, Bộ trưởng đã xây dựng chính sách chính và 120 nhiệm vụ cấp Bộ. Theo báo cáo của ICES, Nghị quyết 27 chỉ thực hiện 25,8% nhiệm vụ và đạt kết quả rõ ràng, 57,5% công việc không có kết quả rõ ràng, Và 16,7% nhiệm vụ đã được hoàn thành và chưa tạo ra kết quả. Theo đánh giá chung của ICES, cần đạt được mục tiêu tái cấu trúc 24%, mục tiêu 32% có khả năng đạt được và mục tiêu 41% là khó đạt được. Đánh giá: Mặc dù có nhiều thành tựu, đã có bốn từ “nhưng” trong quá trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế vừa qua, liên quan đến bốn thách thức.

Một là tài nguyên chưa được phân bổ lại. Các luồng kinh tế quan trọng, như dòng chảy quốc gia vào khu vực tư nhân hoặc khu vực phi chính thức … tiếp tục rất chậm.

— Đừng quên rằng bây giờ động cơ đã hoạt động, năng lượng nội sinh của nền kinh tế sẽ giảm trong giai đoạn tăng trưởng tiếp theo. Nếu chúng ta không thay đổi sự khác biệt, hãy duy trì mức tăng trưởng cao và bền vững hiện tại Là một thách thức rất lớn. Trong phản ánh, cải cách hệ thống, lãnh đạo và quản lý phân phối, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên của nhà nước và tạo ra động cơ tăng trưởng kinh tế.

Tiến sĩ Vũ Sỹ Cường (Bộ Tài chính (Bộ Tài chính)) cho biết do việc tổ chức lại giai đoạn đầu và nửa giai đoạn thứ hai, khi “những câu chuyện bảo vệ thấp không được nghe thấy” trong phân bổ nguồn lực Câu chuyện, khi việc sử dụng các nguồn lực công cộng không minh bạch, nền kinh tế vẫn phải đối mặt với sự thiếu hụt. Ông đã chứng minh rằng kết quả là việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư công vẫn còn rất chậm, chi thường xuyên gần gấp đôi mức trung bình của ASEAN, đạt 65%, trong khi đầu tư phát triển thấp hơn. “Tái cấu trúc chỉ tăng cường kỷ luật đầu tư công và không tập trung vào các biện pháp nâng cao hiệu quả và tránh lãng phí đầu tư”, ông Cường nói.

Công nhân hàn lên cao trong công ty. Nhiếp ảnh: Reuters – Do đó, mục tiêu của cải cách sắp tới là phân bổ năng lượng tái tạo. Nguồn vốn phải dựa trên thị trường, loại bỏ sự độc quyền của các doanh nghiệp đại chúng và ưu tiên trả vốn cho “người chiến thắng”. “-Những gì ông Nguyễn Đình Cung nói với các công ty xuất sắc và đang phát triển.” “Chỉ có thị trường, thị trường và thị trường mới có thể tạo ra động lực mới cho sự tăng trưởng và phát triển. Nếu chúng tôi duy trì thị trường hiện tại, không có chỗ cho tăng trưởng “, người phụ trách ICES nói rằng ông nói đây là một vấn đề,” nói nhiều nhưng vẫn có ý nghĩa “. Ví dụ, ông Cung trong lĩnh vực hàng không nói:” Điều này Sự bao phủ tự nhiên của các doanh nghiệp công cộng trong một lĩnh vực làm cho thị trường mất khả năng cạnh tranh và loại bỏ động lực chung cho sự phát triển và quyền tư nhân. “Công ty khác kinh doanh trên mạng có khả năng là” .

“. Sự độc quyền vẫn tiếp tục tồn tại và sân bay sẽ vẫn đông đúc cho đến ngày nay. Do đó, mạnh dạn quy cho các hãng hàng không tư nhân, họ có động lực để xây dựng. Người đứng đầu Trung tâm Điện tử tiêu dùng cho rằng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nên được liên kết với việc ưu tiên đầu tư ở mức độ phát triển thấp hơn. Tăng cường vị thế của các khu vực kinh tế như Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội … Việc tái phân phối tài nguyên táo bạo cũng là cựu giám đốc của ICES Ông Tiến sĩ kết luận rằng việc sử dụng vốn hiệu quả quan trọng hơn so với việc bịt cổ và kiếm vốn. Chuyên gia Fan Zhilan nói rằng Việt Nam phải tìm cách thúc đẩy và dựa vào nguồn lực nội bộ, Bởi vì tăng trưởng kinh tế cao, trung bình hơn 6% mỗi năm, nhưng nếu có ít yếu tố nước ngoài, GDP trong nước có thể yếu hơn. Bà nói: “Chúng ta phải dựa vào nguồn lực nội bộ để tránh hiểu lầm những gì Việt Nam chưa đạt được.

Theo bà, phát triển nội lực như một động lực tăng trưởng và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đây là lý do tại sao Việt Nam phải tạo ra một công ty lớn hàng đầu và trở thành đối tác của một công ty đầu tư trực tiếp nước ngoài … cho các doanh nghiệp đại chúng Tái cấu trúc, các chuyên gia không nên dành nỗ lực để giải cứu các dự án và doanh nghiệp không có lợi. Ngược lại, nhà nước nên bơm tiền vào “người chiến thắng”, đơn vị tiềm năng và thương lượng.

Một số mục tiêu chuyển đổi kinh tế từ năm 2016 đến 2020 :

-tăngTăng trưởng kinh tế trung bình (GDP) trong 5 năm từ 2016 đến 2020 sẽ tăng từ 6,5% lên 7% mỗi năm. Đến năm 2020, tỷ lệ vượt ngân sách quốc gia sẽ giảm dần xuống dưới 3,5% GDP. – Phạm vi nợ công hàng năm trong giai đoạn 2016-2020 không vượt quá 65% GDP, nợ công không vượt quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không vượt quá 50% GDP. – Tốc độ tăng năng suất lao động trung bình hàng năm lớn hơn 5,5%. Đến năm 2020, tỷ lệ lao động nông nghiệp sẽ dưới 40%.

– Đến năm 2020, các khoản nợ xấu từ các tổ chức tín dụng sẽ dưới 3%.

– Thị trường chứng khoán vốn hóa sẽ đạt khoảng 70%. GDP. ; Thu hẹp khoảng cách cạnh tranh quốc gia với ASEAN-4 …

Anh Minh


    Trả lời