Ít hơn 40 công ty hợp nhất kịp thời

Theo báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội, có 128 công ty trong phương án kế toán vốn chủ sở hữu giai đoạn 2017-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng đến nay mới có 37 công ty hoàn thành. 91 công ty còn lại sẽ áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu trong năm nay, nhưng vẫn còn 90 công ty chưa hoàn thành việc xác định và công bố giá trị cổ phần của họ.

Từ năm 2016 đến cuối tháng 9 năm nay, có 178 công ty. Công ty được phê duyệt phương án vốn hóa hơn 440 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước hơn 200 nghìn tỷ đồng.

Từ năm 2016 đến hết tháng 9 năm nay, tổng số tiền rút được vượt 25,6 nghìn tỷ đồng, và doanh thu vượt 172,9 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả thoái vốn 3,4 nghìn tỷ đồng. Năm 2017, thu nhập từ Sabeco là 109,9 nghìn tỷ đồng, số tiền rút là 10.300). 100 triệu đồng, thu nhập từ SCIC đến Vinamilk là 20.200 tỷ đồng). Vẫn còn nhiều công ty giá trị cao sẽ thành công trong năm nay, bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và Ủy ban Quản lý vốn Quốc gia Hà Nội. Lý do bác bỏ điều này là do việc chậm phát hành cổ phiếu một phần là do đại dịch thương mại toàn cầu và căng thẳng chính trị ảnh hưởng đến thị trường tài chính và chứng khoán quốc gia và khu vực. Ở đó, trong giai đoạn này, các công ty phải phát sinh, thoái vốn, sắp xếp lại hầu hết là các công ty lớn, có điều kiện tài chính phức tạp, có nhiều quỹ đất hoặc hoạt động trong lĩnh vực công ích. - Về đổi mới hoạt động, đề cao tính minh bạch, bảo đảm nguyên tắc thị trường, chống lợi ích, vai trò, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp, đơn vị do Chính phủ lãnh đạo chưa cao, chưa sôi nổi. Lợi ích nhóm. Nhiều doanh nghiệp nhà nước không muốn tách khỏi các ngành phát triển và sinh lời cao, điều này đã làm chậm tiến độ thoái vốn. Việc trình các cơ quan liên quan phê duyệt về đất đai theo Nghị định số 167 của Chính phủ còn rất chậm, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Công bằng trong tổ chức và quản lý nhà đất vẫn còn nhiều tồn tại. Các sản phẩm đại chúng, đặc biệt là các công ty đầu tư và kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, các cơ quan tố tụng tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra một số đơn vị đang chờ thoái vốn để vi phạm các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng vốn nhà nước. …– Quỳnh Trang


    Trả lời