Chương trình miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2025

Bộ Tài chính đang đàm phán kéo dài thời gian miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025. Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ có hiệu lực vào đầu năm nay. năm sau. Theo đánh giá, việc miễn thuế tài sản nông nghiệp là một giải pháp giúp nền kinh tế nông nghiệp điều chỉnh theo cơ cấu hiện đại, giảm bớt khó khăn cho nông dân và theo thông lệ quốc tế. Chính sách này cũng hỗ trợ mục tiêu tăng giá trị sản lượng nông, lâm, thủy sản với tốc độ 3% / năm, đến năm 2030 sẽ có từ 80.000 đến 100.000 công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Dongfang.

Chính sách miễn giảm thuế ban đầu được thực hiện theo Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993, sau đó nhiều lần được điều chỉnh, mở rộng đối tượng. Từ năm 2003 đến 2010, số thuế được miễn, giảm bình quân hàng năm là gần 32,7 nghìn tỷ đồng. Trong 5 năm tới, số tiền miễn thuế bình quân tăng gần gấp đôi lên 6,3 nghìn tỷ đồng. Giai đoạn gần đây nhất là năm 2017 – 2018. Ước tính đến hết năm nay, số thuế được miễn, giảm cả năm xấp xỉ 7.440 tỷ đồng.


    Trả lời