Nhiều mức phạt thương mại vượt quá 5 tỷ đồng

Bộ Công Thương tuyên bố trong 1,5 năm qua, tổng số tiền phạt đối với các công ty vi phạm tiếp thị đa cấp là khoảng 5,2 tỷ đồng. Trong số đó, số tiền phạt mà Sở Công Thương tỉnh ghi nhận là 360 tỷ đồng. Ngoài xử phạt hành chính, Bộ cũng thu hồi 6 giấy phép thương mại cho tiếp thị đa cấp. Chỉ riêng trong tháng 3, 5 đơn vị đã bị thu hồi giấy phép.

Theo quy định của Bộ Công Thương, vi phạm và xử phạt tiền tệ là do công ty tuân thủ nghiêm ngặt luật bán hàng đa cấp, thấp hơn bao giờ hết và số lượng công ty tham gia vào lĩnh vực này đã giảm và ở nhiều cấp độ Nhận thức của những người tham gia thị trường trong dịp này cũng đang tăng lên. Vi phạm chủ yếu được phát hiện bởi chính quyền địa phương thông qua giám sát và giám sát các hội nghị, hội thảo và các tổ chức đào tạo địa phương.

Tuy nhiên, cơ quan đã tiến hành một cuộc điều tra. Tuy nhiên, công ty vẫn được hưởng lợi từ việc sử dụng giấy phép hiện tượng của các quy định tiếp thị đa cấp, tiến hành đăng ký kinh doanh và sau đó mang theo giấy phép đầu tư và lợi nhuận. Để ngăn ngừa rủi ro thương mại bất hợp pháp đa cấp và hạn chế rủi ro của người tham gia, Bộ Công Thương sẽ tăng cường các thủ tục và thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký tiếp thị đa cấp. – Bộ cũng cho biết đang nghiên cứu và hoàn thiện quy định thay thế Nghị định số 71/2014, sẽ xử lý vi phạm các hoạt động tiếp thị ở nhiều cấp và sẽ trình lên chính phủ để ban hành. Đồng thời, cơ quan quản lý doanh nghiệp đa cấp sẽ phối hợp với Bộ Y tế kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng tiếp thị đa cấp.


    Trả lời