Thu hút 12,18 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài

Ước tính, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã chi khoảng 10 tỷ USD, bằng 99,5% so với cùng kỳ năm 2011. Ảnh: Anh Quân

Theo số liệu của Bộ Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/11, cả nước có 980 dự án được cấp phép mới, với tổng vốn chủ sở hữu là 7,25 tỷ USD, tăng 60,4% so với cùng kỳ năm 2011. . Trong thời gian nêu trên, cả nước có 406 lượt dự án đăng ký tăng vốn đầu tư, tổng vốn đăng ký cấp mới là 4,92 tỷ USD xuất khẩu từ Việt Nam, tăng 41,3% so với cùng kỳ năm 2011.

Vốn đăng ký mới được tăng thêm, vốn đầu tư đăng ký của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam là 12,18 tỷ USD, tăng 78,6% so với cùng kỳ. Hấp dẫn nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với 431 dự án đầu tư đăng ký mới, vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 8,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 69,8% tổng vốn đầu tư đăng ký 11 tháng. Có 9 dự án đầu tư đăng ký mới với số vốn đầu tư là 1,84 tỷ USD, tăng 15,1%. Tiếp đến là các ngành bán buôn, bán lẻ và bảo trì (169 dự án đăng ký mới, vốn đầu tư đăng ký mới và tăng thêm là 465,6 triệu đô la Mỹ, chiếm 3,8%) và công nghiệp thông tin và truyền dẫn. Nhật Bản đã trở thành quốc gia đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam, với tổng vốn đầu tư là 403,4 triệu USD. Tổng vốn của Nhật Bản tại Việt Nam là 5,05 tỷ đô la Mỹ, chiếm 41,5% tổng vốn đầu tư trong 11 tháng của năm 2012. Singapore đứng thứ hai về đăng ký cấp mới và đầu tư tăng thêm với tổng vốn là 1,55 tỷ USD, chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư và Hàn Quốc đứng thứ ba với 1.086. Hàng triệu đô la Mỹ, chiếm 8,9%. Tỉnh Bình Dương là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhất, với tổng vốn đầu tư là 2,28 tỷ đô la Mỹ (18,8%). Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, vốn đầu tư là 1,14 tỷ USD, chiếm 9,4%. Thành phố Đồng Nai đứng thứ ba với 11,15 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo là Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội với số vốn đăng ký lần lượt là 1,108 tỷ USD, 1,092 tỷ USD và 1,024 tỷ USD. -Trong 11 tháng qua, một số dự án lớn đã được phê duyệt. Dự án Thành phố Tokyu Bình Dương (vốn đầu tư Nhật Bản, vốn đăng ký 1,2 tỷ USD), Công ty TNHH Wintek Việt Nam (Bắc Giang) tăng sản lượng 870 triệu USD, và Dự án Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Ninh), vốn Với giá 830 triệu đô la Mỹ.

Ngoài ra, theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, trong 11 tháng qua, các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã nộp ngân sách khoảng 10 tỷ đô la Mỹ, chiếm 99,5% tổng vốn đầu tư. Cùng kỳ năm 2011.

Anh Quân


    Trả lời