Nợ thu phí sử dụng đất Đà Nẵng vượt quá 4 nghìn tỷ đồng

Thành phố Đà Nẵng đã tổ chức một cuộc họp ủy ban thành phố mở rộng vào ngày 3 tháng 4, lần đầu tiên kể từ khi lãnh đạo chính thức. Với tư cách là Ủy ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Điều hành và Chủ tịch mới được bầu của Ủy ban Nhân dân, một trong những mối quan tâm của Trần Thơ là tình trạng thu chi ngân sách địa phương. Ông Trần Thơ tin rằng Đà Nẵng phải tích cực nâng cao năng lực cạnh tranh. Ảnh: Tgu Nguyen (Tgu), ông Thơ cho biết, cho đến nay, nhiều tổ chức, cá nhân trong khu vực còn nợ quyền sử dụng đất, với tổng trị giá hơn 4 nghìn tỷ đồng, trong đó có 1,6 nghìn tỷ đồng. muộn rồi Bộ Tài chính thành phố cũng cho biết, trong quý đầu năm 2013, Thành phố Đà Nẵng đã thu được ngân sách gần 2,3 nghìn tỷ đồng (chiếm 19,8% ngân sách hàng năm), tăng 400 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng việc sử dụng đất đã vượt quá 300 tỷ đồng (ước tính hàng năm là 1,8 nghìn tỷ đồng).

Theo giải thích của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thị Hương, thực tế này chủ yếu là do việc mở rộng chuỗi chính sách quyền sử dụng đất của thuế giá trị gia tăng và thuế tiền tệ. Các hợp đồng thuê đất bắt đầu vào quý II năm 2012 đã gây ra nhiều khó khăn cho thu ngân sách và chi tiêu ngân sách. Bà Hồng nói: “Hiện tại, bộ phận tập trung vào nguồn thu nhập, nhưng bỏ nó ở đây, nhưng ưu tiên cho tiền lương, chức năng của chính phủ, an sinh xã hội …”. Bà Hồng cũng cho biết, thành phố Đà Nẵng đã được chính quyền trung ương chấp thuận phát hành 1,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương. Thành phố cũng sẽ phát hành thêm 3,5 nghìn tỷ đồng Việt Nam, nhưng khoản nợ hiện tại của thành phố quá lớn để có được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.

“Lãnh đạo thành phố phải hợp tác với Bộ trưởng Bộ Tài chính để xem xét phát hành trái phiếu vì Hương nói:” Hiện tại thu nhập từ đất đô thị quá khó khăn, bất động sản bị đóng băng, và một giải pháp tức thời được cung cấp vì thành phố Nguồn phải được xác định lại. Và tập trung vào các dự án phát triển kinh tế và xã hội quan trọng để đầu tư vốn. Chị Hương cũng thẳng thắn nhận ra rằng tài nguyên đất Đà Nẵng không nhiều, nên thành phố phải xác định rằng nguồn thu nhập chính phải đến từ buôn bán. Và du lịch.

Một trong những vấn đề lãnh đạo Giải phẫu của Đà Nẵng là một chỉ số về khả năng cạnh tranh của tỉnh trong những năm gần đây. “Đà Nẵng bắt đầu từ vị trí thứ hai và sau đó tăng lên vị trí thứ năm. Năm 2012, anh rơi xuống vị trí thứ 12. Đặc biệt, cả năm tiêu chuẩn đều giảm mạnh, như hệ thống pháp luật, quyền sử dụng đất, minh bạch … Một điều đáng buồn, “ông To nói. Lãnh đạo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ chủ trì cuộc họp vào tháng 4 để làm rõ lý do và giải pháp cho việc cải thiện. Chỉ số này. Tuo nói: “Trong tất cả các sở, mọi người ở mọi cấp phải làm việc chăm chỉ để theo kịp sự phát triển kinh tế và xã hội của thành phố.” Tuy nhiên, ông là lãnh đạo của thành phố. Ông cũng chia sẻ rằng sự thiếu hụt nguồn nhân lực tại các thành phố là một thách thức lớn trong phục hồi kinh tế và thu ngân sách.

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Dang Cong Ngu đã trao giải. Chính phủ cần tiến hành cải cách hành chính để cải thiện khả năng cạnh tranh. Ông nói: Ngân sách của Thành phố cũng phải tăng chi phí minh bạch không chính thức một cách minh bạch. Các thành phố phải giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị được thực hiện. Trong năm 2013, 16 nhiệm vụ chính được thực hiện, trong đó cần phải chú ý đến Nó phải được báo cáo cho Ủy ban Thường vụ của Ủy ban Thành phố cứ hai tuần một lần. Tang nói: “Đặc biệt, thành phố cuối cùng phải thu phí sử dụng đất quá hạn. “đồng


    Trả lời