600 tỷ đồng cải tiến công nghệ chứng khoán Việt Nam

Hợp đồng có thời hạn 5 năm và kéo dài khoảng 18 tháng, được sử dụng để xây dựng một giải pháp CNTT hoàn chỉnh và tích hợp cho SGDCK Việt Nam.

Năm 2015 Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam sẽ nâng cấp và ứng dụng hệ thống công nghệ mới trong hoạt động giám sát, quản lý và vận hành thị trường. Ảnh: BH

Gói giải pháp bao gồm: giao dịch, giám sát, thông tin thị trường, lưu ký, đăng ký và thanh toán bù trừ … Đây sẽ là cơ sở để các Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nâng cao năng lực tổ chức thị trường. Tuân theo các thông lệ quốc tế về quản lý và vận hành.

Ngoài ra, gói này bao gồm hai trung tâm dữ liệu chính và dự phòng. Đặc biệt khi trung tâm dữ liệu chính gặp sự cố thảm khốc thì sử dụng trung tâm khắc phục sự cố – gói phần mềm do HOSE đầu tư. Các chức năng mới của hệ thống đã được Bộ Tài chính phê duyệt. Dự kiến, trong quý I / 2015, sau khi nghiệm thu, hệ thống mới sẽ được đưa vào sử dụng thay thế hệ thống đang sử dụng tại Việt Nam.

Hà Thanh —


    Trả lời