Bà Nguyễn Thanh Phương tiếp quản và làm việc tại 5 ngân hàng

Ông Lê Anh Tài – Hội đồng quản trị vừa được bà Nguyễn Thanh Phương tiếp quản từ Chủ tịch Ngân hàng Cổ phần Ban Việt (Banque Vietcapital). Trước khi gia nhập hội đồng quản trị vào tháng 4, ông Lê Anh Tài từng là phó tổng giám đốc, chịu trách nhiệm về các hoạt động tín dụng, chính sách khách hàng và phát triển sản phẩm của Ban Viet Bank. Tai có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông từng làm việc tại Tân Việt (Tín Nghĩa, Việt Nam), Ngân hàng Châu Á, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Chi nhánh Nam Á và Kiến Long. Gần đây, trước khi gia nhập Ngân hàng Ban Việt, ông Đại là thành viên hội đồng quản trị và tổng giám đốc của Ngân hàng Tín Nghĩa tại Việt Nam.

Ông Đại đã hoàn thành khóa học MBA-Mingshi, Đại học Hồ Chí Minh, 1997-2000, khóa thứ bảy và có được một số chứng chỉ về đào tạo chuyên môn tài chính, kế toán và ngân hàng.


    Trả lời