Thủ tướng: Nếu bạn nhập tất cả các xe mà không sản xuất chúng, bạn sẽ phạm sai lầm

Tại cuộc họp ngày 12 tháng 3, nhiều cơ quan chính phủ và chi nhánh đã đưa ra khuyến nghị về định hướng chính sách và giải pháp phát triển của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

Thủ tướng Ruan Xuanfu nói rằng trong bối cảnh tự do hóa thương mại, việc sản xuất ô tô quốc gia là không tốt, nhất là khi chúng ta tăng cường tự chủ kinh tế. , Chính sách tốt hơn là tốt cho sản xuất và tốt cho người dân, và không vi phạm các thông lệ và cam kết hội nhập quốc tế. Thủ tướng nói: “Đây là một yêu cầu” ba trong một “, là hướng cải tiến thể chế, đặc biệt là hỗ trợ các chính sách phát triển của ngành. Cần phải suy nghĩ lại về vấn đề này.” – Thủ tướng chủ trì một cuộc họp để thảo luận về ngành công nghiệp ô tô Việt Nam giải pháp. Nhiếp ảnh: VGP

Các công ty sản xuất ô tô quốc gia tạo cơ hội việc làm, nhưng cũng cần mở rộng thị trường, xuất khẩu, đổi mới, hợp tác và ảnh hưởng sản xuất để phát triển hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ, tăng thêm giá trị cho mỗi chiếc xe. Đồng thời, Thủ tướng cũng cho rằng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng.

Thủ tướng nói rằng ông sẽ tiếp thu các ý tưởng để thực hiện các chính sách phát triển, chính sách đầu tư và đặc biệt là các khoản đầu tư hỗ trợ các ngành công nghiệp liên quan đến phụ tùng ô tô. Trong số các doanh nghiệp công nghệ cao … Các tỉnh hoạt động trong khu vực phải chú ý và trực tiếp loại bỏ những khó khăn và trở ngại. Tháng 10 năm 2017, chính phủ đã ban hành Nghị định số 116 về sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và Các điều kiện để cung cấp dịch vụ bảo hành được quy định và bảo dưỡng xe có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2018. Vào đầu Nghị định 116, số lượng xe nhập khẩu khá yếu do công ty không hiểu các tính năng mới của Nghị định, như “phê duyệt loại xe” (VTA). Do các tổ chức nước ngoài cấp.

Nhưng trong năm thực hiện, số lượng xe nhập khẩu giờ đã cố định hơn. Các chuyên gia cho rằng, những chiếc xe nhập khẩu “đã vượt qua cổng hẹp của Nghị định 116 chỉ sau hơn một năm áp dụng Nghị định”. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu và hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài vẫn cung cấp nhiều trở ngại và thiếu sót được đề cập trong quy định, lưu ý rằng Nghị định số 116 gây bất ổn thị trường ô tô Việt Nam có lợi cho các đơn vị sản xuất. Sản phẩm gia dụng .

Anh Minh


    Trả lời