Quốc hội quyết định tăng mức lương tối thiểu từ ngày 1 tháng 7 năm 2013

Do đó, từ ngày 1/7, mức lương tối thiểu do ngân sách nhà nước chi trả sẽ giảm từ 1,05 triệu đồng mỗi tháng xuống còn 1,15 triệu đồng. Lương hưu và lợi ích cũng tăng theo tỷ lệ tương ứng.

Theo lịch đã được phê duyệt trước đó, kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, mức lương tối thiểu phải được tăng lên 1,3 triệu đồng. Khi bắt đầu Đại hội hiện tại, chính phủ đã tuyên bố rằng năm 2013 chỉ có thể phân bổ 28,8 nghìn tỷ đồng để tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu 1,05 triệu đồng (tăng từ ngày 1 tháng 5 năm 2012), nhưng không tăng thêm 600 nghìn tỷ đồng Nguồn chi tiêu. Chín ngày sau, với ý kiến ​​của nhiều đại biểu Quốc hội, tại cuộc họp thảo luận kinh tế xã hội, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huế đã đưa ra một đề xuất mới thay mặt chính phủ, chỉ tăng 100.000 rupiah lên 1/7/2013. Theo Bộ trưởng Huế, tổng kinh phí của chương trình là 20,7 nghìn tỷ đồng Việt Nam, chủ yếu được điều chỉnh bằng cách giảm đầu tư công, phát hành trái phiếu chính phủ, tiết kiệm ngân sách trung ương và giảm hoàn thuế. Đề xuất mới này khiến nhiều đại biểu lo lắng vì chính phủ đã quyết định giảm 10 tỷ đồng đầu tư công để tăng lương. Các đại biểu cho biết, chi đầu tư phát triển năm 2013 (180 nghìn tỷ đồng) ở mức thấp nhất trong nhiều năm.

Nghị quyết của Quốc hội vào chiều ngày 10/11 không nêu rõ chính phủ sẽ đi đâu hoặc không nên giảm lương, và chỉ yêu cầu quản lý chặt chẽ các khoản chi theo dự báo ngân sách. Quyết định không chịu tổn thất, lãng phí và tham nhũng. Đồng thời, nó sẽ tiết kiệm hoàn toàn chi phí định kỳ, đặc biệt là lễ hội, hội nghị, hội thảo, chi phí mua xe buýt, chi phí công việc trong và ngoài nước … để dành thêm nguồn lực để thực hiện một phần lộ trình cải cách tiền lương. Vào chiều ngày 10 tháng 11, nghị quyết ngân sách tạm thời năm 2013 đã được bỏ phiếu thông qua, với tỷ lệ tán thành là 90%. Trong đó, tổng doanh thu từ ngân sách quốc gia cân bằng ước tính là 816 nghìn tỷ USD, tổng chi là 978 nghìn tỷ đồng. Thâm hụt ngân sách quốc gia sẽ đạt khoảng 4,8% GDP, tương đương 162 nghìn tỷ đồng. Nếu có thặng dư thu nhập lớn trong năm 2013, Quốc hội yêu cầu chính phủ ưu tiên giảm chi tiêu tài khóa để đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Để hỗ trợ vốn cho đầu tư phát triển, Hiệp hội đã phê duyệt rằng trong toàn bộ 225 nghìn tỷ đồng từ năm 2011 đến 2015, trái phiếu phát hành năm 2013 sẽ không vượt quá 60 nghìn tỷ đồng, đồng thời, vốn dự kiến ​​của khoản nợ quốc gia 2013 sẽ được thu hồi. Chính phủ sẽ phân bổ cụ thể lượng vốn trái phiếu cho mỗi dự án để đóng một vai trò trong danh sách quyết định. Báo cáo tập trung vào các dự án và công trình quan trọng, và dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2013, và sẽ đầu tư vốn vào ngày 31 tháng 12 năm 2012 .


    Trả lời