Cắt hợp đồng với người gửi thư rác

Gửi hơn 10.000 quảng cáo và thư rác mỗi giờ. Ảnh: Anh Quân

Bộ Ngoại giao yêu cầu mạng lưới tăng cường giám sát CSP và quản lý theo hợp đồng hoặc quy định nội bộ của công ty. Ngoài ra, các công ty viễn thông phải phát triển các hệ thống kỹ thuật để kiểm soát tốc độ tin nhắn và nội dung tin nhắn để phát hiện thư rác.

Các nhà khai thác mạng có nên phối hợp tích cực với CSP không? Kế toán và trả lại cho người dùng thông báo lỗi, tin nhắn không được cung cấp bởi dịch vụ, thông báo lỗi hoặc tin nhắn lừa đảo để đảm bảo quyền lợi của người dùng. Ngoài ra, cần quản lý chặt chẽ, thay vì để các quan chức và nhân viên sử dụng các khoảng trống này để sao chép và bán cơ sở dữ liệu người dùng di động để phân phối tin nhắn hoặc thư rác. Vi phạm pháp luật khác.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có năm công ty viễn thông được ủy quyền cho thuê số lượng và ký hợp đồng với 347 CSP. Mỗi CSP ký trực tiếp hoặc với hàng chục CP khác để cung cấp dịch vụ. Tổng số công ty này vượt quá 2.000, bao gồm 1.900 số, 4 chữ số, chẳng hạn như 6xxx, 7xxx, 8xxx, …

Năm 2012, VinaPhone đã xử lý hơn 40 trường hợp. Vi phạm, tịch thu tài sản thế chấp và ký hợp đồng với hàng chục CPS. Viettel cũng đã khóa hơn 60 số và 3.000 người dùng di động.

Tuy nhiên, không có hình phạt chung cho các nhà khai thác mạng di động đối với nội dung spam không liên quan đến số lượng nhà cung cấp nội dung. Đó là quảng cáo khách sạn, quảng cáo khuyến mãi siêu thị, quảng cáo trò chơi trực tuyến ..

Về thư rác thẻ SIM, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng ban hành tài liệu. Phiên bản này được dự định sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn. Gần đây, Bộ đã ban hành một thông báo quy định giá dịch vụ di động mặt đất có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2013, nghiêm cấm các nhà khai thác nạp lại tất cả các tài khoản. Thẻ SIM đăng ký được bán hoặc không kết nối.

Anh Quân


    Trả lời