Ít hơn 40 công ty hợp nhất kịp thời

Theo tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 128 công ty áp dụng phương thức vốn chủ sở hữu trong giai đoạn 2017-2020, nhưng đến nay mới có 37 công ty hoàn thành. 91 công ty còn lại sẽ áp dụng phương pháp vốn chủ sở hữu trong năm nay, nhưng vẫn còn 90 công ty chưa hoàn thành việc xác định và công bố giá trị cổ phần của họ.

Từ năm 2016 đến cuối tháng 9 năm nay, có 178 công ty. Công ty đã thông qua phương án vốn hóa hơn 440 nghìn tỷ đồng, trong đó giá trị vốn nhà nước vượt hơn 200 nghìn tỷ đồng.

Từ năm 2016 đến hết tháng 9 năm nay, lũy kế số tiền thoái vốn lên tới hơn 25,6 nghìn tỷ đồng, và số vốn huy động được vượt 172,9 nghìn tỷ đồng (bao gồm cả khoản thoái 3,4 nghìn tỷ đồng. Năm 2017, Sabeco đã huy động được 109,9 nghìn tỷ đồng) , Rút 1.030 tỷ đồng và thu về 20.200 tỷ đồng từ SCIC về Vinamilk). Vẫn còn nhiều công ty có giá trị cao sẽ thành công trong năm nay, bao gồm Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Ủy ban Quản lý vốn Doanh nghiệp Quốc gia và Thành phố Hà Nội. Lý do bác bỏ điều này là việc chậm trễ phát hành cổ phiếu một phần là do đại dịch thương mại toàn cầu và căng thẳng chính trị ảnh hưởng đến thị trường tài chính và chứng khoán quốc gia và khu vực. Ở đó, trong giai đoạn này, các công ty phải phát sinh, thoái vốn, sắp xếp lại hầu hết là các công ty lớn, điều kiện tài chính phức tạp, có nhiều quỹ đất hoặc hoạt động trong lĩnh vực công ích. - Về đổi mới hoạt động, công khai, minh bạch, bảo đảm nguyên tắc thị trường, chống lợi ích, vai trò, nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị do Chính phủ lãnh đạo chưa cao, chưa sôi nổi. Lợi ích nhóm. Nhiều doanh nghiệp nhà nước không muốn tách khỏi những ngành phát triển cao, lợi nhuận cao khiến tiến độ thoái vốn bị chậm lại.

Ngoài ra, nó cũng có kế hoạch trình quy hoạch tái phát triển, xử lý nhà và đất cho các bộ phận liên quan để phê duyệt. Lệnh số 167 của Chính phủ vẫn còn rất chậm, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội và TP.

Trong công tác tổ chức và quản lý hàng hóa nhà đất, đặc biệt là tại các công ty đầu tư kinh doanh bất động sản, còn nhiều vướng mắc về cân đối vốn chủ sở hữu trong lĩnh vực bất động sản. Ngoài ra, các cơ quan tố tụng đã tiến hành thanh tra, kiểm tra, điều tra một số đơn vị chờ thu hồi do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước theo quy định hiện hành. …– Quỳnh Trang


    Trả lời