Đồng Việt Nam: Lợi nhuận sau thuế của 80 tỷ đồng Việt Nam

Công ty TNHH Chứng khoán VNDirect (VND) cho biết, lợi nhuận sau thuế trong quý IV năm 2012 lên tới 8,7 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái và tránh thua lỗ trong cùng kỳ năm ngoái. Trong suốt cả năm, công ty đạt lợi nhuận 78,8 tỷ đồng, loại bỏ khoản lỗ lũy kế hơn 200 tỷ đồng trong năm 2011.

Kết quả kinh doanh chi tiết của Securities Securities Securities trong quý IV năm 2012. Đơn vị: Tổng tỷ đồng doanh thu tứ quý bằng đồng là 43 tỷ đồng, trong đó 95% đến từ các nhà môi giới, giao dịch độc quyền và các mặt hàng khác, chẳng hạn như lãi tiền gửi và cổ tức. Ngoài ra, phần lớn chi phí cũng do công ty kiểm soát ở mức tương đối thấp, đặc biệt là chi phí kinh doanh đã giảm mạnh từ 123 tỷ đồng xuống còn 17 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tổng chi phí của VNDirect là 974 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền tăng thêm 300 tỷ RMB từ đầu năm, trong đó tiền gửi ngân hàng chiếm hơn một nửa. Ngoài ra, công ty cũng duy trì đầu tư ngắn hạn vào các cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết trị giá hơn 511 tỷ đồng, đồng thời cung cấp cho Công ty Cổ phần Bất động sản Minh Ngân khoản vay gần 43 tỷ đồng. — VNDirect cũng nắm giữ cổ phần tại nhiều ngân hàng, bao gồm sổ sách kế toán, bao gồm Ngân hàng Anping (trị giá 157 tỷ đồng), ngân hàng quân sự (trị giá 346 triệu đồng) và ngân hàng công nghệ và ngân hàng thương mại (trị giá 17,6 tỷ đồng Việt Nam cái khiên). Đến cuối năm 2012, tổng lương của công ty đã tăng thêm 1 tỷ đồng, tăng thu nhập trung bình hàng tháng của mỗi nhân viên lên 11 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2011. Hiện tại, Securities Securities có 257 nhân viên.


    Trả lời