Kiểm toán quốc gia thành lập một cơ quan thanh tra độc lập

Sáng ngày 16 tháng 1, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 đã nhất trí đề nghị ủy quyền cho Văn phòng Kiểm toán Quốc gia thành lập một cơ quan thanh tra độc lập. Do đó, Cục Kiểm toán và Kiểm toán quốc gia là đơn vị thuộc kiểm toán quốc gia (tương đương cấp phòng ban) và thực hiện chức năng kiểm tra hành chính của các đơn vị, cá nhân khi thực hiện chính sách pháp luật.

Người phụ trách giám sát kiểm toán quốc gia sẽ được bổ nhiệm bởi kiểm toán viên quốc gia. Ảnh: Nhất Minh .

Hiện nay, hoạt động thanh tra của Văn phòng Kiểm toán Quốc gia đã được giao cho bộ phận dịch vụ pháp lý của cơ quan kiểm tra. Tuy nhiên, theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Đinh Tiandong, phạm vi của các hoạt động thanh tra như vậy là rất hạn chế, và tất cả các nhiệm vụ kiểm tra và thanh tra chưa được thực hiện đầy đủ.

Kể từ khi thành lập năm 2008, bộ phận dịch vụ thanh tra của Cục Kiểm toán Nhà nước thuộc Hội đồng Nhà nước đã xử lý hơn 1.000 thư và ý kiến ​​về kết quả kiểm toán của đơn vị được kiểm toán. Và sự vi phạm quyền kiểm soát của các quan chức. Ông Đồng cho biết, công tác kiểm tra do 10 người thực hiện sẽ gây ra nhiều khó khăn và khuyết điểm.

Theo Ủy ban Kiểm toán Quốc gia Ủy ban Kiểm toán Quốc gia, một trong những nhiệm vụ là nhiệm vụ quốc gia. Thanh tra kiểm toán sẽ giúp kiểm toán viên nhà nước ngăn ngừa tham nhũng. Cơ quan nên có 30 nhân viên (gấp ba lần số lượng dịch vụ kiểm tra hiện tại).

Về cơ cấu quản lý, chức vụ của quốc gia của Tổng Kiểm toán sẽ được bổ nhiệm, bổ nhiệm, miễn nhiệm và bổ nhiệm bởi Tổng Kiểm toán. Từ chức sau khi đạt được thỏa thuận với tổng thanh tra chính phủ. Tuy nhiên, tại cuộc họp thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, ông Ruan Wenzheng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, cho biết điều này là không cần thiết. Donald nói rằng Tổng Kiểm toán Nhà nước nên bổ nhiệm chánh thanh tra để nói chuyện với người đứng đầu chính phủ và phó chánh thanh tra. Tuy nhiên, Donald nói: “Tôi đề nghị bạn chỉ cần” thảo luận “thay vì” đồng ý “với sự kiểm tra của chính phủ.

– Chủ tịch Quốc hội Ruan Xinxiong đã chủ trì thành lập một cuộc họp của các luật sư để điều tra như một phần của cuộc kiểm toán quốc gia, Chủ tịch nói. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý mạnh mẽ với đề xuất này và cho phép thành lập một cơ quan thanh tra với nhân sự, chức năng và chức năng. Đó là, cấu trúc của báo cáo. Cũng tại cuộc họp sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý cho phép Tòa án Kiểm toán. Đổi tên Phòng Quan hệ Quốc tế thành Vụ Hợp tác Quốc tế. – Xin cảm ơn Thanh Lan


    Trả lời