Kiến nghị tăng chi phí robot

Ngày 2/11, người phụ trách Hiệp hội các nhà đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ (VARSI) cho biết sau khi nhận được phản ánh của công ty, sở đã nêu nhiều vấn đề với chính phủ và các ban ngành về các dự án BOT. thành viên. Đặc biệt, theo lộ trình đã hứa, giá sử dụng đường bộ tại các dự án BOT trước đây không tăng đã ảnh hưởng lớn đến phương án tài chính của nhiều dự án. Lộ trình là trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với cam kết của hợp đồng đã ký “, văn bản VARSI quy định. Vì vậy, hiệp hội kiến ​​nghị hiệp hội điều chỉnh mức phí. Ngoài ra, VARSI kiến ​​nghị chính quyền nhà nước thực hiện cam kết đối với dự án BOT đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng Với sự hỗ trợ của nhà nước, tổng kinh phí đầu tư là 47 nghìn tỷ đồng, khoảng 17 nghìn tỷ đô la Mỹ, tuy nhiên đến nay ngân sách mới bố trí được 2.851 tỷ đồng để thu dọn mặt bằng. Ảnh: Anh Duy .— – Vốn nhà nước đầu tư vào dự án hầm Đèo Cả là 5.048 tỷ đồng nhưng đến nay mới thanh toán được 3.868 tỷ đồng, chủ đầu tư và ngân hàng đã kiến ​​nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết.

VARSI vẫn lo lắng Những thay đổi về cơ chế, chính sách ảnh hưởng đến kế hoạch tài chính của dự án. Nhận định. Ví dụ, ngay cả khi chính phủ hứa thu phí, trạm BOT trên tuyến tránh Thanh Hóa, đường cao tốc La Sơn-Túy Loan vẫn không được phép thu phí VARSI, thuế chính sách, phí hoặc Việc quản lý, sử dụng hoặc thay đổi hàng hóa công là rủi ro cao trong quá trình đầu tư, ảnh hưởng đến đầu tư lâu dài vào các dự án giao thông. Cơ chế và hướng dự án đang triển khai Kêu gọi chính phủ tăng chi phí để giảm bớt khó khăn mà các công ty BOT gây ra do doanh thu dự án giảm từ năm 2019 và Covid-19. -Vì vậy, việc đầu tiên là cho phép công ty tăng chi phí theo hợp đồng dự án đã ký Thời điểm tăng sẽ được Bộ lựa chọn phù hợp để hạn chế tác động của chi phí vận tải, phương án 2 giữ nguyên mức hiện tại và chỉ tăng theo tiến độ hợp đồng đến năm 2022. Tuy nhiên, nhà nước phải tổ chức khoảng 5,08 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí không tăng. Số lượng dự án rất ít, 58 dự án trong tổng số 60 dự án có doanh thu thấp hơn dự kiến ​​và 17 dự án chưa đạt 50% .—— Anh Duy


    Trả lời